Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Zor havayolu: Bir olgu nedeniyle


HOŞTEN T. , GÜRKAN Y. , ÖZDAMAR A. D. , TOKER K., SOLAK Z. M.

XL. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey