Pandemi Sürecinin Dergi Yayıncılığına Etkisi: Yeni Krizler, Yeni Fırsatlar


Creative Commons License

KANICI T., BUDAK Y.

Journal of Human and Social Sciences, vol.4, no.1, pp.108-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Covid-19 pandemic that has taken hold of Turkey and the world has changed people's daily life, behavior and consumption habits. The way in which content producers in the media industry do business has changed because of the constraints caused by the pandemic while the media consumption habits of consumers have also changed. Magazines, whose number of prints and advertising revenues decrease with each passing year, are one of the media branches most affected by this process. Although it is predicted that there are different crises for magazines in a digitalized world, there are important opportunities for digital magazine publishing, which analyzes the demands and habits of consumers. In the study, the situation of the magazine industry before and after the pandemic, the crises and opportunities in front of the media were evaluated with an argumentative method.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgını insanların günlük yaşantısını, davranış ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Pandemiden kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle medya sektöründeki içerik üreticilerin iş yapma şekilleri değişirken tüketicilerin de medya tüketim alışkanlıkları farklılaşmıştır. Her geçen yıl baskı adetleri ve reklam gelirleri azalan dergiler bu süreçten en çok etkilenen mecralardan biridir. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde dergi mecrası için farklı krizlerin olduğu öngörülse de tüketicilerin talepleri ve alışkanlıklarını analiz ederek dijital dergi yayıncılığı açısından önemli fırsatlar bulunmaktadır. Çalışmada dergi sektörünün pandemi öncesi ve sonrasındaki durumu, mecranın önündeki krizler ve fırsatlar argumentatif yöntemle değerlendirilmiştir.