UZAYDA SİLAHSIZLANMA VE SİLAHLARIN KONTROLÜ


Creative Commons License

Gürsel S.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.53, pp.7569-7577, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Silahsızlanma ve silahların kontrolü çabaları oldukça erken tarihlere dayanmaktadır. Savaş ve silah teknolojisinin gelişmesiyle birlikte savaştan kaçınmak için ülkeler silahsızlanma ve silahların kontrolünü uluslararası sorunlar arasına taşımaya başlamıştır. Yeni silah teknolojileriyle silahsızlanmada yeni bakış açıları ve tartışmalar oluşmuştur. 1957’de başlayan uzay yarışı bu tartışmalardan biri haline gelmiştir. Uzayda silahsızlanma uluslararası alanda BM nezdinde tartışılmış ve bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bazılarında başarı sağlansa da uluslararası hukuki altyapı tamamen sağlanamamıştır. Ülkelerin hukuki düzenlemeler ve uzay silahsızlanmasıyla ilgili farklı görüşleri uzlaşı sağlanmasına engel olmaktadır. Uzay güvenliği kavramı uzay yarışı ile birlikte ortaya çıkan kavramlardan biridir. Tamamen askeri uzay çalışmalarıyla ilgili değildir. Sivil ve ticari uzay çalışmalarını da kapsamakta ve uzay silahlarını da içermektedir. Uzay güvenliğinin sağlanması için çeşitli çabalar bulunmaktadır ve silahsızlanma düzenlemeleri de bu çabalar arasında yer almaktadır. Silahsızlanma çabalarının hangi doğrultuda devam ettiği, teknolojik ve politik gelişmeler ışığında nasıl şekilleneceği önemli araştırma konularından biri olarak çalışmada incelenmiştir.