Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizinde Triage TOX ile elde edilen bir yıllık Analiz Sonuçların İrdelenmesi


ERALDEMİR F. C.

23. ULUSAL MULTİDİSİPLİNER KLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ-BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERLE ZEHİRLENMELER, Eskişehir, Turkey, 18 - 20 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey