İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilirliğe Etkisi


AKSU B.

Dmitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences, 26 - 29 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text