Soğuma Hızının DIN 1.2379 Soğuk İş Takım Çeliğinin Mikroyapı Ve Sertlik Özelliklerine Etkisi


KAYA H. , TÜRKMEN M. , ARAS M.

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Ve Tasarım Kongresi, 2 Internatıonal Congress On Engıneerıng Archıtecture And Desıgn, 12 - 13 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text