The Use of Instagram as a public relations tool in brand communication: A Research on the content effect’s on user interaction


Creative Commons License

Küçüksaraç B. , Küçüksaraç H.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.3, pp.699-717, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.11616/basbed.v19i49542.569842
  • Title of Journal : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.699-717

Abstract

This study focuses on the use of Instagram as a public relations tool in brand communication. In this context, it is aimed to explain how Instagram is used as a public relations tool in the context of brand communication and how content on Instagram published by brands can have an impact on users' interaction level. For this purpose, according to social brands Social Media Research in February 2018, the first 10 brands in the most successful brands list in Instagram constitute the sample of the research. The share of these samples was examined by the participatory observation and content analysis method between February 1-28, 2018. As a result of the findings, it’s concluded that the corporate public relations shares in the postings, they share in Instagram accounts are relatively small, that they share more with product-service promotion, competition, promotion and advertising in the context of marketing public relations, and that they increase user interaction by creating brand awareness in the shares, they use and encourage to use besides hashtag and mention.

Bu çalışma, Instagram’ın marka iletişimi bağlamında halkla ilişkiler aracı olarak kullanımına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, Instagram’ın marka iletişimi bağlamında halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanıldığı ve Instagram’da markaların paylaştıkları içeriklerin kullanıcıların etkileşim düzeyi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Social Brands’in 2018-Şubat ayı Sosyal Medya Araştırması’na göre, Instagram’daki En Başarılı Markalar sıralamasında yer alan ilk 10 marka araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem olarak alınan bu markaların 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasındaki paylaşımları katılımcı gözlem ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, markaların Instagram hesaplarında kurumsal halkla ilişkiler amaçlı paylaşımlarının oldukça az olduğu, daha çok pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bağlamında ürün-hizmet tanıtımı, yarışma, promosyon ve reklamla ilgili paylaşımda bulundukları; hashtag ve mention kullandıkları ve kullanmaya özendirdikleri paylaşımlarda marka farkındalığı yaratarak kullanıcı etkileşimini artırdıkları sonucuna ulaşılmıştır.