Spatial Analysis of Wildfires in Türkiye between 2000 – 2021


Akyürek Ö.

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-46, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Doğal veya insani sebeplerden meydana gelen yangınlar, yeryüzünde yaşayan tüm canlıları
etkileyen en önemli doğal afetlerden bir tanesidir. Yeryüzünde her yıl ortalama olarak 3-5
milyon km2lik ormanlık alan yanmaktadır. Meydana gelen yangınlar, canlıları etkileyen
küresel ısınma, atmosferde bulunan hava kirletici parametrelerin yoğunluğunda artış vb.
çeşitli faktörler meydana getirmektedirler. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
gelişen günümüz teknolojisinde meydana gelen doğal afetlerin izlenmesinde ve
yönetiminde sıklıkla başvurulan araçlardandır. Konumsal verileri yönetmedeki başarısı,
konumsal analiz yapabilme yeteneği, sonuçları sunabilme ve görselleştirme kapasitesi
nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada 2000 2021 yılları arasında Türkiye’de
ormanlık ve otlak alanlarda meydana gelen bitki örtüsü yangınları mekânsal istatistik
yöntemlerle incelenerek analizi yapılmış ve haritalandırılması sağlanmıştır. Analizler
sonucunda 21 yıllık süreç içerisinde ormanlık alan yangınlarından en çok etkilenen
bölgelerin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, otlak alan yangınlarından ise İç
ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğu tespit edilmiştir. Ormanlık alan yangınlarından en
çok etkilenen ilin Antalya, otlak alan yangınlarından en çok etkilenen ilin ise Şanlıurfa
olduğu belirlenmiştir.