İslam İbadet Esasları


Kahraman A., Ekşi A. , Bulut A.

Ensar, İstanbul, 2018

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Ensar
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

İslam hukukunun klasik tasnifinin ibadât, muamelât ve ukûbât şeklinde

olduğu malumdur. Bu taksim içerisinde ibadetler önemli ve öncelikli bir yere

sahiptir. Bu sebeple fıkıh kitapları genellikle ibadet bölümü ile başlar. Diğer taraftan

önemine binaen ibadetler esas alınarak yazılan fıkıh kitaplarının yanı sıra

“İlmihal” adıyla yeni bir literatür oluşturulmuştur. İlmihal kitapları bir Müslümanın

günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içermektedir.

İlahiyat fakültesi müfredatında İslam İbadet Esasları temel ve zorunlu

dersler arasında yer almaktadır. Piyasada yayınlanmış birçok ilmihal ve ibadet

esasları kitabı bulunmaktadır. Ancak her birinin hitap kitlesi ile öncelediği konular

ve muhteva farklılık arz etmektedir.

Elinizde bulunan bu kitap öğrencinin seviyesi ve dersin kredisi dikkate

alınarak farklı bir üslup ve muhteva ile sizlere arz edilmektedir. Bu kitabın benzerleri

arasında farklılık sayılabilecek bazı yönleri şunlardır:

Konulara ait temel bilgiler Hanefi mezhebi esas alınarak, gerekli yerlerde

delil ve kaynaklarına da işaret edilerek sunulmaktadır. Diğer fıkıh mezheplerinin

özellikle Şafiilerin görüşü geniş tartışmalara girmeden zaman zaman karşılaştırmalar

yapılarak verilmektedir. Bunun yanında görüş ayrılığı olan hususlar çoğunlukla

dört sünni mezhep dikkate alınarak verilmektedir. Farklı mezhep görüşleri

umumiyetle kutucuklar içerisinde ve kaynağına işaret edilerek verilmektedir.

Kaynaklar her mezhebin temel ve mutemed olanlarından seçilmiştir. Kaynakların

zikredilme sebeplerinden biri de öğrencinin mezheplere ait temel kaynakları tanımalarına

yardımcı olmaktır.

Kitabımız hızlı anlamayı sağlamak amacıyla kolay bir üslupla yazılmış,

bilgiyi kalıcı hale getirmek için de tablolarla desteklenmiştir. Yer yer de kutucuklarda

pratik bilgilere dikkat çekilmiştir. 3. baskıdan itibaren bu kutucukların bir

kısmında ise Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalarından bazıları sunulmuştur. Her

konunun başında hazırlık sorularına sonunda ise Konu Tarama Testi (KTT)’ne

yer verilmiş ve test sorularının cevapları kitabın sonuna eklenmiştir.