LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNDE SOSYAL DIŞLANMIŞLIK HİSSİ: ALAN DIŞI ÖĞRENCİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Yenihan B. , Yertüm U., Sever M.

Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, vol.7, pp.61-74, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.32705/yorumyonetim.526464
  • Title of Journal : Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi
  • Page Numbers: pp.61-74

Abstract

Toplum içinde bireylerin, toplumla bütünleşememesi ve toplum içinde yaratılan fırsatlara, toplumun diğer üyeleri kadar erişememesi olarak tanımlanabilecek olan sosyal dışlanma kavramı, özellikle dezavantajlı gruplar (kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler vb.) açısından önemli bir risk olarak görülmektedir. Bu çalışmada lisansüstü öğrenimine devam eden alan dışı (farklı bir bölümde lisans eğitimi almış) öğrencilerinin herhangi bir faktörden dolayı sosyal dışlanmaya maruz kalıp kalmadıkları araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile yapılan çalışmada elde edilen verilerin araştırmacılar tarafından analiz edilmesiyle, öğretim elemanlarından kaynaklı kimi sebeplerin bu öğrencilerde sosyal dışlanmışlık hissi yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada cinsiyet farklılığının, mülakat yapılan görüşmeciler özelinde sosyal dışlanmaya maruz kalma açısından bir fark yaratmadığı ortaya konmuştur.