Şık Beyler in Bir Devamı Olarak Asrî Bey


Kılıçkaya D.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.287-302, 2017 (Peer-Reviewed Journal)