Halk Eğitim Merkezlerinde Çalışan Bireylerin Rekreatif Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Kocaeli İli Örneği)


ÖZTÜRK F., BAYAZIT B.

17th International Sport Sciences Congress, 13 - 16 November 2019, pp.999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.999