Hadronik İleri Kalorimetre (HF)'de Kullanılan QIE10 Kartlarının Pedestal, CAPID ve ICI Testleri


Creative Commons License

Baldan Işık İ., Eşkut E.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, vol.35, no.1, pp.71-80, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Okuma modüllerindeki FÇT’nin penceresine çarpan bir parçacık Cherenkov radyasyonu oluşturarak çok miktarda anormal sinyal üretmektedir. Bu durum detektörden alınan verinin kalitesini düşürmektedir. HF’den istenen performansın sağlanabilmesi için HF’in ön-uç ve arka-uç elektroniklerini iyileştirme çalışmaları kapsamında QIE8 kartları QIE10 kartları ile değiştirildi. 2016 yılında HF904 test düzeneğinde yeni QIE10 kartlarının montajı yapıldı. Bu çalışmada, Pedestal verileri ile Pedestal ve CapID testleri, ICI verileri ile ICI testleri yapılarak analiz edildi ve analiz sonucunda bazı problemler tespit edildi. Bu problemlerin QIE10 kartları üzerinde bulunan çiplerin sorunlu olmasından kaynaklandığı bulundu.