İrade Serbestisi İlkesi Bağlamında TBK m. 205-206 Hükümlerinin İrdelenmesi


BELEN H.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sempozyumu(Muğla Barosunca Düzenlenmiştir), 17 Haziran, Turkey, 17 June 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey