Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • İletişim Bilimleri

  • Basım ve Yayımcılık

  • İnteraktif Medya Tasarımı

  • Enformatik

  • Enformasyon Teknolojileri