General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler, Avrupa Birliği Siyaseti Ve Uluslararası Ilişkiler
Research Areas: EU Politics and İnternational Relations

Metrics

Publication

4
UN Sustainable Development Goals