Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Plays ofold heritage tastes Kocaeli Türkiye

Tradiotional foods fromAdriatic to Caucasus the 3.international sypmosium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.0-555