Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hadislerle Aile

Siyer 3 Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi , vol.3, no.12, pp.58-61, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sünnet-Vahiy İlişkisi

Siyer Araştırmaları Dergisi , no.2, pp.158-161, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Nebevi Merhamet

Vuslat Dergisi , no.192, pp.30-35, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Zayıf Hadisle Amel Meselesi

Takdim Dergisi , vol.1, no.2, pp.12-14, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarihimizde Yardımlaşma Bilinci

Vavelif Aylık Dergi , no.20, pp.54-59, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Elinden ve Dilinden Güvende Olmak

Diyanet Aylık Dergi , no.311, pp.17-19, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Vakıf Medeniyeti

Vuslat Dergisi , no.179, pp.9-15, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hayvanlara da Merhameti Öğütlerdi

Derin Tarih Dergisi , no.5, pp.234-239, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler

Diyanet Aylık Dergi , no.286, pp.13-16, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cahiliyeden İslâm’a Evliliği Sonlandırmada (Talâk) Değişim

II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu (Hz. Peygamber ve Aile), Turkey, 18 November 2019, pp.91-105

Şemâil ve Delâilü’n-Nübüvve Eserleri

ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU III, Turkey, 11 - 12 April 2019, pp.351-371

Mevzu Hadis Literatüründe Hz. Ali

Hz. Ali Sempozyumu, Turkey, 4 - 05 October 2019

Hadis Literatüründe Hz. Osman

HZ. OSMAN SEMPOZYUMU, Turkey, 25 - 26 April 2019

Hz. Peygamber’in Hizmetkârı Genç Sahabî Enes b. Mâlik

1. Şanlıurfa Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 19 November 2018, pp.104-114

Hayvan Hakları Bağlamında Model İnsan Olarak Hz. Peygamber

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26 - 28 April 2018, pp.339-346

Hz. Peygamber’in Gayrimüslimlere Karşı Hoşgörüsü

III. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 17 - 22 May 2017

Güven Toplumunun Ahlaki İlkeleri

Uluslararası XI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 April 2017

Rivayet Geleneği Açısından Kitâbu t Tabakâti l Kebîr

İbn Sa‘d Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 April 2014, pp.135-148

Books & Book Chapters

İmam Buhari'nin Sahih'i Dışındaki Mühim Eserleri, Özellikleri ve Önemi

in: İslam İlim Geleneğinde İmam Buhari Hayatı ve Eserleri, Akpınar, Ömer Faruk, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.263-285, 2021

Hadislere Göre Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları

in: Farklı Yönleriyle İslam Ahlakı, Mahmut Öztürk, Editor, Nida Akademi, İstanbul, pp.61-85, 2019

Hadislere Göre Şefaat Nedir Ne Değildir?

in: Şefaat Nedir Ne Değildir?, Demircan, Adnan, Editor, Fecr Yayınları, pp.77-103, 2019

Hz. Peygamber Köpeklerin Öldürülmesini Emretmiş Midir?

in: Siyer Yıllığı II, Öz Şaban, Editor, Endülüs Yayınları, pp.107-113, 2019

Güven Toplumunun Ahlaki İlkeleri

in: Nebevi Öğretiler Işığında Güven Toplumu, Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU, Editor, Nida Yayıncılık, pp.111-134, 2018

Bazı Hadis Meseleleri

Sonçağ Yayınları, Ankara, 2017

Hadis

in: Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.460-505, 2017

Hadis ve Hayat

Kendi Yayınım, Şanlıurfa, 2007

Ebu Nuaym el-İsfahani

Beyan Yayınları, İstanbul, 2003

Nebevi Hoşgörü

Timaş Yayınları, İstanbul, 1997

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

24

Open Access

1