Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hadislerle Ümmet Kavramı

Siyer 3 Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi, cilt.4, sa.14, ss.6-8, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Hadislerle Aile

Siyer 3 Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi, cilt.3, sa.12, ss.58-61, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Sünnet Emaneti Hadislerin Aktarılmasında Halife Hassasiyeti

Derin Tarih, sa.14, ss.124-128, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hadislerde Barış

Siyer 3 Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi, ss.26-29, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Asr-ı Saadetten Günümüze Cihad

Siyer 3 Aylık İlim, Tarih ve Kültür Dergisi, ss.25-26, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Sünnet-Vahiy İlişkisi

Siyer Araştırmaları Dergisi, ss.158-161, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Nebevi Merhamet

Vuslat Dergisi, ss.30-35, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Zayıf Hadisle Amel Meselesi

Takdim Dergisi, cilt.1, ss.12-14, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Tarihimizde Yardımlaşma Bilinci

Vavelif Aylık Dergi, ss.54-59, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Elinden ve Dilinden Güvende Olmak

Diyanet Aylık Dergi, ss.17-19, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı’da Vakıf Medeniyeti

Vuslat Dergisi, ss.9-15, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Hayvanlara da Merhameti Öğütlerdi

Derin Tarih Dergisi, ss.234-239, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kalpleri Mescitlere Bağlı Olan Gençler

Diyanet Aylık Dergi, ss.13-16, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cahiliyeden İslâm’a Evliliği Sonlandırmada (Talâk) Değişim

II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu (Hz. Peygamber ve Aile), Türkiye, 18 Kasım 2019, ss.91-105

Şemâil ve Delâilü’n-Nübüvve Eserleri

ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU III, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.351-371

Mevzu Hadis Literatüründe Hz. Ali

Hz. Ali Sempozyumu, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Hadis Literatüründe Hz. Osman

HZ. OSMAN SEMPOZYUMU, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019

Hz. Peygamber’in Hizmetkârı Genç Sahabî Enes b. Mâlik

1. Şanlıurfa Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 19 Kasım 2018, ss.104-114

Hayvan Hakları Bağlamında Model İnsan Olarak Hz. Peygamber

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 26 - 28 Nisan 2018, ss.339-346

Hz. Peygamber’in Gayrimüslimlere Karşı Hoşgörüsü

III. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 17 - 22 Mayıs 2017

Güven Toplumunun Ahlaki İlkeleri

Uluslararası XI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 20 Nisan 2017

Rivayet Geleneği Açısından Kitâbu t Tabakâti l Kebîr

İbn Sa‘d Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Nisan 2014, ss.135-148

Kitap & Kitap Bölümleri

Hadislere Göre Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları

Farklı Yönleriyle İslam Ahlakı, Mahmut Öztürk, Editör, Nida Akademi, İstanbul, ss.61-85, 2019

Hadislere Göre Şefaat Nedir Ne Değildir?

Şefaat Nedir Ne Değildir?, Demircan, Adnan, Editör, Fecr Yayınları, ss.77-103, 2019

Hz. Peygamber Köpeklerin Öldürülmesini Emretmiş Midir?

Siyer Yıllığı II, Öz Şaban, Editör, Endülüs Yayınları, ss.107-113, 2019

Güven Toplumunun Ahlaki İlkeleri

Nebevi Öğretiler Işığında Güven Toplumu, Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU, Editör, Nida Yayıncılık, ss.111-134, 2018

Bazı Hadis Meseleleri

Sonçağ Yayınları, Ankara, 2017

Hadis

Çeşitli Yönleriyle İslam Medeniyeti, Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.460-505, 2017

Hadis ve Hayat

Kendi Yayınım, Şanlıurfa, 2007

Ebu Nuaym el-İsfahani

Beyan Yayınları, İstanbul, 2003

Nebevi Hoşgörü

Timaş Yayınları, İstanbul, 1997