Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karotis cisim tümörlerinde cerrahi deneyimimiz

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.28-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriyovenöz fistüller

turkish journal of vasculat surgery, cilt.16, sa.2, ss.19-24, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vasküler yaralanma tecrübelerimiz

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Türkiye, 9 - 12 Aralık 2017

Aortaya invaze yumuşak doku sarkomu, kitle ile birlikte aorta segmental eksizyonu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Türkiye, 9 - 12 Aralık 2017

Splenik arter anevrizması ve tedavisi: olgu sunumu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Türkiye, 9 - 12 Aralık 2017

Kist hidatiğin nadir görülen kardiyak yerleşimi ve beraberinde görülen aort oklüzyonunda tedavi nasıl yapılmalıdır?

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Türkiye, 9 - 12 Aralık 2017

Is There a Relationship Between Platelet Lymphocyte Ratio and Peripheral Arterial Disease.

American Journal of Cardiology (13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery), İzmir, Türkiye, 23 - 26 Mart 2017, cilt.119, ss.89

PERICARDIECTOMY FOR TUBERCULOSIS - MID-TERM RESULTS

7. KARDİYOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE YENİLİKLER KONGRESİ, 24 Mart 1911 - 27 Mart 2011

Glomus karotikum tümörünü taklit eden schwannom

14. Ulusal Kongre, 93, Bodrum, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009

“Current status of peripheral vasculary diseases in Turkey

37. Jsvs Kongre, 39, Nagoya, Japonya, 13 - 15 Mayıs 2009

“Distal bypasstaki tecrübelerimiz

10. Ulusal Kongre, 246, Çeşme İzmir, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Herediter Vasküler Kollajen Arteriopatiler: Marfan Sendromu

Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hsatalıkları, Prof. Dr. Turan Berki, Prof. Dr. Şadan Yavuz, Editör, Türkye Klinikler Yayınevi, Ankara, ss.1-68, 2019