Araştırma Alanları

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • Mikoloji

  • Tıbbi Mikrobiyoloji

  • Viroloji

  • İmmünoloji

  • Parazitoloji