Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TARİHSEL BAĞLAMIYLA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN KİMLİK SORUNSALI VE DİSİPLİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, ss.769-781, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MEŞRUTİYET DÖNEMİ SİYASİ FİKİR CEREYANLARINI MİLLİYETÇİLİK TEORİLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK

INTERNATIONAL JOURNAL of DISCIPLINES ECONOMICS ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDIES, cilt.4, ss.210-222, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ VE İŞLEVSELLİĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.809-816, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARİHSEL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA RESMİ İDEOLOJİ OLARAK KEMALİZM’İN ENTELEKTÜEL TEMELLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.248-258, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ VEİŞLEVSELLİĞİ

DMITRI YAVORONTSKİ 2. AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KIEV, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.118-119

TARİHSEL SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA RESMİ İDEOLOJİ OLARAK KEMALİZM İN ENTELEKTÜEL TEMELLERİ

DMITRI YAVORONTSKI 2. AVRUPA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KIEV, Ukrayna, 26 - 29 Nisan 2018, ss.106-107