Araştırma Alanları

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Algoritmalar

 • Başarım Modellemesi ve Değerlendirmesi

 • Benzetim ve Modelleme

 • Bilişimsel Model

 • Dağıtık Sistemler

 • Karmaşıklık Kuramı

 • Paralel Algoritmalar

 • Sayısal Algoritmalar

 • Sıralama ve Tarama

 • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

 • Bilgi Gizleme

 • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

 • Donanım Güvenliği

 • Kriptoloji

 • Yazılım Güvenliği

 • Bilgisayar Ağları

 • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

 • Veri Yönlendirme

 • Bilgi Görselleştirme

 • Bilgisayarda Grafik

 • Bilgisayarla Görme

 • Bilgisayarla Görme

 • Donanım

 • İşlemci Mimarisi

 • Mantıksal Tasarım

 • Tümleşik Devreler

 • Uygulama Tabanlı Mimari

 • Veritabanı ve Veri Yapıları

 • Bilgi Depolaması ve Geri Kazanımı

 • Veri Gösterimi ve Saklanması

 • Veri Sıkıştırılması

 • Veri Yapıları

 • Veritabanı Sistemleri

 • Biyomedikal Görüntü İşleme

 • Biyomedikal Görüntü İşleme

 • Elektronik

 • Baskı Devreler, İnce Film, Kalın Film ve Hibrid Tümleşik Devreler

 • Devre Kuramı

 • Dönüştürücüler ve Algılama Aygıtları

 • Elektronik Devreler

 • Pasif Devre Elemanları, Anahtarlar ve Konnektörler

 • Havacılık Mühendisliği

 • Uzay Mühendisliği

 • Yapısal Teknolojiler

 • Hava Taşıtı Sistem Teknolojileri

 • Test Teknikleri

 • Algılayıcılar/ Elektrooptik Teknolojiler

 • Elektrik /Elektronik

 • İletişim Sistemi

 • Yazılım