Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FORESTS IN TERM OF ECOSYSTEM SERVICES

Second International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 21 December 2022, vol.1, pp.182-190

WATER ISSUES AND POLICIES IN TURKEY

International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Rize, Turkey, 21 December 2022, vol.1, pp.365-373

SON DÜZENLEMELER KAPSAMINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

3. ULUSLARARASI MARMARA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 November 2022, vol.1, pp.827-838

KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYELİ VE GELİŞİMİ

3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 26 November 2022, vol.1, pp.90-98

TÜRKİYE’DE HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ VE GELİŞİMİ

3. INTERNATIONAL DİCLE SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, Diyarbakır, Turkey, 26 November 2022, vol.1, pp.98-110

ÇED YÖNETMELİĞİNDE 2022 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ: SORUNLAR VE SORULAR

3. INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 19 November 2022, vol.1, pp.817-826

Small Hydropower Development in 2021 of Turkey

Second International Conference on Energy, Environment and Storage of Energy, Kayseri, Turkey, 01 December 2022, vol.1, pp.56-59

Releations between ecosystem services and urban life

City and Ecology Congress within the Framework of Sustainable Urban Development, Trabzon, Turkey, 2 - 03 December 2021, vol.1, pp.67-82

Hydroelectric Power Outlook in Turkey

International World Energy Conference, Kayseri, Turkey, 3 - 04 December 2021, vol.1, pp.319-325 Creative Commons License

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASASININ KIRSAL KESİME ETKİLERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YASASININ KIRSAL KESİME ETKİLERİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.402-409

Su kayıplarını azaltmada akıllı sistemler-İzmit Projesi

Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.1929-1936

Akademik Teşvik Sistemi Üzerine Bazı Düşünceler

Uluslararası Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, pp.1922-128

Hükümlü Öğrenciler ve Öğretim Hakkı

Current Debates in Social Sciences, Londrina, Brazil, 28 - 30 September 2018, vol.1, pp.89-99

Kuraklık ve Çevre

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.363-372 Sustainable Development

Bir ekosistem hizmeti olarak su

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.1009-1015 Sustainable Development

Su Kayıplarını azaltmada Yenilikçi Bir Yaklaşım : Yıkıcı Olmayan Yöntemler

Uluslarası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 March 2016 - 24 March 2018, vol.1, pp.445-452

Kırsal Turizmde Önemli Bir Rol Oynayan Anıt Ağaçların Korunmasında Yasal ve Eylemsel Çelişkiler

1st International rural Tourism and Development Congreess, Bursa, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.35

Akademik Teşvik Yönetmeliği : Sorunlar ve sorular

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(UMYOS2017), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.3, pp.162-173

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde Görülen Salyangoz Türleri

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(UMYOS2017), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.3, pp.212-217

Drought as an environmental problem

First International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016, vol.1, pp.432-447 Sustainable Development

The status and development of SHP in Turkey

9th Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Turkey, 22 - 25 September 2016, vol.1, pp.161-168

Environmental management aspects in hydro projects

9th Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Turkey, 22 - 25 September 2016, vol.1, pp.478-489

Melez Servi nin İlginç Öyküsü

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.1, pp.601-608

Türkiye nin Yenilenebilir Enerji PolitikalarıYenilenebilir Enerjide Yeniden Yapılanma

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.385-397 Sustainable Development

Üretim Yönetimi Açısından Elektrik Üretimi Mal ve Hizmet Üretimi Üzerine Tartışmalar

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.99-105

Drought and Management The case study of Kocaeli

MACODESU15- 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, vol.1, pp.510-520 Sustainable Development

Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Üniversite Memnuniyet Analizi Kocaeli Örneği

UMYOS2016-5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, Serbia, 18 - 20 May 2016, vol.2, pp.365-375

Reasons and results of water shortage in Turkey The case study of Kocaeli

2nd EWaS: efficient and Sustainable Water Systems Management toward Worth Living Development, Crete/Chania, Greece, 1 - 04 June 2016, vol.1, pp.1-9 Sustainable Development

The reorganization of water management in Turkey Institutional and Legislative Status

5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference, 14 - 18 June 2015, pp.665-670

Thermal Pollution Caused by Hydropower Plants

International Conference on Energy and Management, Turkey, 5 - 07 June 2014, pp.19-32 Sustainable Development identifier

The use of SCADA system in dam management

EWaS-MED International Condference, Selanik, Greece, 18 - 21 June 2013, vol.1, pp.1-8

HES Projelerinde 3E İlişkileri

Türkiye 12. Enerji Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012, vol.1, pp.1-21

Akkuyu Nükleer Santralı Üzerine Bir Anket ve Düşündürdükleri

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2006, vol.1, pp.283-299

Books & Book Chapters

UNLAWFUL APPLICATIONS IN TURKISH ACADEMIC INCENTIVE SYSTEM

in: CURRENT DEBATES ON SOCIAL SCIENCES-8, Zeynep KARACAGİL, Editor, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Ankara, pp.82-91, 2022

İLGİNÇ BİR ÇED ÖYKÜSÜ:SUNGURLU BARAJI VE HES PROJESİ

in: CURRENT DEBATES ON SOCIAL SCIENCES-8, Zeynep KARACAGİL, Editor, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Ankara, pp.703-715, 2022

AMENDMENTS IN THE EIA REGULATION FOR 2022 IN TURKEY: QUO VADİS?

in: New Trends in Agriculture, Forestry and Aquaculture Scinces, Nilda ERSOY, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.7-22, 2022

Academic incentive system in Turkey from past to present: Quo Vadis?

in: Current Debates in Social Sciences 2021, Koç, Şevket Alper; Çağlar,Ünal; Çevik, Abidin, Editor, IJOPEC PUBLICATIONS, Londrina, pp.413-433, 2021

Metropolitan City Act in Turkey with Recent Changes

in: Global Agenda in Social Sciences, Şiriner, İsmail; Aydın, Murat, Editor, IJOPEC PUBLICATIONS, Londrina, pp.251-258, 2021

Nutrition Friendly School Project in Turkey : Problems and Suggestions

in: Academic Studies in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, Atık, Atilla, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.21-43, 2021

Asia and Oceania

in: World Smal Hydropower Development Report 2019, Liu, D., Liu, H., Wang, X., Kremere, E., Editor, UNIDO, pp.190-194, 2019

Public Administration : Akademik Teşvikte Güncel Tartışmalar

in: Current Debates in Public Finance and Public Administration, Sevda Akar and Duygu Şenbel Eser, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.153-166, 2018

Economic Growth : Problems in Enployment of Syrian Refugees

in: INSTITUTIONSDEVELOPMENT ECONOMIC GROWTH, İsmail Şiriner, Zişan Kılıçkan, Editor, IJOPEC, Londrina, pp.211-224, 2018 Sustainable Development

Turkey

in: World Small Hydropower Report 2016(2017 yılında yayımlandı), Lei Chen, LI Yong, Editor, UNIDO Publications, Hangzhou, pp.460-464, 2017

Metrics

Publication

135

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

3

Project

5

Open Access

40
UN Sustainable Development Goals