Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF HYDROPOWER PROJECTS IN TURKEY: APPLICATIONS AND PROBLEMS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.1192-1200, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The SCADA system applications in management of Yuvacik Dam and Reservoir

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.54, ss.2108-2119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Experimental Trial on Biological Control of Zebra Mussel

Journal of Science and Enegineering Research , cilt.6, ss.8-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Preliminary Results of Smart Water Systems in Mitigation of WaterLosses

Journal of Scientificand Engineering Research, cilt.6, ss.117-125, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Water Scarcity in Kocaeli/Turkey: Problems and Measures

Journal of Scientific and Engineering Research, cilt.6, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pazarlamada Fuarların Rolü ve Önemi Yalova Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Örneği

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.15, ss.11-21, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YUVACIK BARAJINDA SU DERİNLİĞİ İLE SICAKLIK VE RENK İLİŞKİLERİ

International Marmara Sciences Congress-Autumn, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.407-412

YUVACIK REZERVUARINDAKİ PLANKTON ÇEŞİTLİLİĞİ VE YOĞUNLUĞU

International Marmara Sciences Congress-Autumn, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.413-419

AKADEMİK TEŞVİKTE İTİRAZ SÜRECİ VE SORUNLAR

International Marmara Social Sciences Congress-Autumn, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.86-94

YUVACIK BARAJ GÖLÜNÜN BAZI ÖNEMLİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-Bahar2019, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.343-350

YUVACIK BARAJ GÖLÜNÜN BAZI ÖNEMLİ KİMYASAL PARAMETRELERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-Bahar, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.351-358

YUVACIK BARAJ GÖLÜNDEKİ BALIK TÜRLERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-Bahar, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.368-373

Thermal Pollution Caused by Hydropower Plants

International Conference on Energy and Management, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2014, ss.19-32 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Debates in Public Finance and Public Administration

Public Administration : Akademik Teşvikte Güncel Tartışmalar, Sevda Akar and Duygu Şenbel Eser, Editör, IJOPEC, Londrina, ss.153-166, 2018

INSTITUTIONSDEVELOPMENT ECONOMIC GROWTH

Economic Growth : Problems in Enployment of Syrian Refugees, İsmail Şiriner, Zişan Kılıçkan, Editör, IJOPEC, Londrina, ss.211-224, 2018