Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2020 - Devam Ediyor Felsefelogos

    Yayın Kurul Üyesi

  • 2019 - Devam Ediyor FELSEFE LOGOS

    Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

  • Ocak 2020 Felsefelogos

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi