Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İsyan Ahlakından Anadolucu Sosyalizme: Topçu ve Hareket Felsefesinin Etik-Politiği

Felsefelogos, cilt.2, ss.67-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jean-Jacques Rousseau'da toplumsal sözleşme kuramı ve cumhuriyet anlayışı

Felsefelogos, cilt.4, ss.203-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

John Rawls’un Adalet Kuramı: Betimsel Bir İnceleme

FELSEFE-LOGOS, ss.129-158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimlerde Değer Tartışması: Weber Örneği

FELSEFE-LOGOS, ss.219-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitostan Logosa” Tartışmalar-Yaklaşımlar

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benjamin ve Hegel’de Tarih

Özne Felsefe Dergisi, ss.197-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alain Badiou’nun Hakikat Fikrinin Kritiği

ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, ss.289-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alain Badiou Çağdaş Zamanlarda Felsefe ve İmkânı

KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, ss.27-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIMAIOS DİYALOĞUNUN ETİK POLİTİK OKUMASI

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, cilt.2, ss.1-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rousseau nun Eleştirel Ahlak Düşüncesi

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), ss.141-160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar