Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İsyan Ahlakından Anadolucu Sosyalizme: Topçu ve Hareket Felsefesinin Etik-Politiği

Felsefelogos, vol.2, no.73, pp.67-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

La théorie du contrat social et le concept de République chez Jean-Jacques Rousseau

Felsefelogos, vol.4, no.71, pp.203-219, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

John Rawls’un Adalet Kuramı: Betimsel Bir İnceleme

FELSEFE-LOGOS, no.4, pp.129-158, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilimlerde Değer Tartışması: Weber Örneği

FELSEFE-LOGOS, no.4, pp.219-242, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mitostan Logosa” Tartışmalar-Yaklaşımlar

Arkhe-Logos Felsefe Dergisi, no.5, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Benjamin ve Hegel’de Tarih

Özne Felsefe Dergisi, no.27, pp.197-222, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alain Badiou’nun Hakikat Fikrinin Kritiği

ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, no.25, pp.289-302, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alain Badiou Çağdaş Zamanlarda Felsefe ve İmkânı

KİLİKYA FELSEFE DERGİSİ, no.3, pp.27-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TIMAIOS DİYALOĞUNUN ETİK POLİTİK OKUMASI

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, vol.2, no.9, pp.1-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Rousseau nun Eleştirel Ahlak Düşüncesi

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), no.21, pp.141-160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Other Publications