Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2016 Tıpta Uzmanlık

    Endovasküler abdominal aort anevrizma onarımı sonrası komplikasyonların öngörülmesinde St. George ve Siena risk skorlama sistemlerinin karşılaştırılması

    Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi