Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Cilostazol and Naftidrofuryl in an Experimental Acute Ischemia-Reperfusion Model

Vascular and Endovascular Surgery, cilt.55, sa.1, ss.11-17, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predicting Outcomes of Penetrating Cardiovascular Injuries at a Rural Center by Different Scoring Systems

BRAZILIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.35, sa.2, ss.198-205, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of rivaroxaban in deep venous thrombosis associated with vena cava inferior agenesis

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.27, sa.4, ss.583-585, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of Candida sternal infection following cardiac surgery - a review of literature.

Infectious diseases (London, England), cilt.51, sa.1, ss.1-11, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of rivaroxaban and clopidogrel in a rat lower extremity ischemia-reperfusion model: An experimental study

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.27, sa.4, ss.513-520, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ruptured abdominal aortic aneurysm with a suprarenal tumor

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, cilt.33, sa.5, ss.522-524, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aortic valve replacement for papillary fibroelastoma

Journal of Cardiac Surgery, cilt.32, sa.6, ss.347-354, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A very rarely seen cardiac mass (Rosai-Dorfman disease)

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.14, sa.5, ss.481-483, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A case of behçet's disease with multiple recurrent visceral artery aneurysms

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.22, sa.1, ss.180-181, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Permanent hemodialysis catheters: How long lasting are they? Kalici hemodiyaliz kateterleri: Ne kadar kalici?

Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.21, sa.3, ss.646-653, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LOW TIDAL VOLUME VENTILATION IN OPEN HEART SURGERY: WHICH TIDAL VOLUME IS BETTER 8 ML/KG OR 6 ML/KG?

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.59-64, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of the Effects of Colloid and Crystalloid Priming Solutions on the Fluid Balance in On-Pump Open Heart Surgery

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare complication of iliac artery stenting: Acute lower extremity ischemia secondary to early stent fracture: Case report

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, cilt.27, sa.1, ss.46-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Incidentally detected cardiac cyst hydatid after blunt thoracic trauma

Korean Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, cilt.47, sa.2, ss.160-162, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Semptomatik Abdominal Aort Anevrizmalarının Tedavisi ve Komplikasyonlar

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi , Ankara, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020, cilt.1, ss.825-827

MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR SURGERY PATIENTS DURING PANDEMIC PROCESS1-838

16th International Congressof Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İzmir, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.8, ss.253

KARDİOVASKÜLER TRAVMADA MONİTÖRİZASYONVE ARİTMİLER / Monitoring and Arrhythmias in Cardiovascular Trauma

4rd InternationalMedicine and Health Sciences Researches Congress, Çorum, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020, cilt.1, ss.341-348

Alt Ekstremitede İskemi Reperfüzyon Oluşturulan Sıçanlarda Silostazol veNaftidrofuril in Kalp Dokusunda Oksidan Antioksidan Sistem Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı XVI. Klinik Biyokimya Kongresi ve IATDMCT Regional Meeting, Kuşadası, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, cilt.14

PP-138 A Pseudoaneurysm of the Ascending Aorta

11th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGYAND CARDIOVASCULAR SURGERY, 26 - 29 Mart 2015, cilt.115, ss.158-159

Kitap & Kitap Bölümleri

VASKÜLER TRAVMADA KOAGULOPATI VE VENÖZTROMBOEMBOLI

Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi, Mehmet Ali KAYGIN, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, ss.409-414, 2020

ALT EKSTREMİTE VASKÜLER TRAVMALARI

Vakalarla Kalp Damar Cerrahisi, Mehmet Ali KAYGIN, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, ss.289-299, 2020

Tromboanjiitis Obliterans (Buerger Hastalığı)

Vaskülitler Ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları - 2019, Prof.Dr.Kamil Turan Berki,Prof.Dr.Şadan Yavuz, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.44-49, 2019

Otoimmün Kollajen Doku Arteritleri: Takayasu Hastalığı ve Dev Hücreli Arteritler

Vaskülitler Ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hastalıkları - 2019, Prof.Dr.Kamil Turan Berki,Prof.Dr.Şadan Yavuz, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.8-13, 2019