Education Information

Education Information

 • 2010 - 2010 Post Doctorate

  Pennsylvania State University, Industrial and Manufacturing Engineering, United States Of America

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Gebze Technical University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Bilişim Sektöründe Pazar Odaklılık, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Kabiliyeti Arasındaki İlişkiler ve Bunların Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1996 Postgraduate

  Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi Sistemleri, Hizmette Kalite Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi ve Endüstriyel Uygulama

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner French

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Bilimsel Araştırmalar Yaz Seminerleri

  Data Analysis , Karadeniz Teknik Üniversitesi