Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR methods

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.86, ss.69-82, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.26, ss.609-628, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A TOOL FOR PRODUCT DEVELOPMENT PERFORMANCE MONITORING (PDPM) FOR ALIGNMENT WITH COMPETITIVE PRIORITIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, cilt.12, ss.1333-1360, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction

INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, cilt.111, ss.675-696, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTING FACTORS OF CUSTOMER SATISFACTION AT SUPPLY CHAIN CONTEXT: AN EMPIRICAL INVESTIGATION AT TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.17, ss.287-299, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ENERGY EFFICIENCY IN BUSINESS: SCALE DEVELOPMENT STUDY

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.9, ss.619-626, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Energy Effıcıency in Busıness: Scale Development Study

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.9, ss.619-626, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İmalat İşletmelerinde Enerji Verimliliğinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.205-215, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Applicability of Total Quality Management Principles in the Context of Industry 4.0

International Journal of Advanced Research in Engineering Management, cilt.5, ss.12-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researching Usage of Globe Culture Dimensions In Organizational Management By Using Dematel Method

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.282-290, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çok Kriterli Karar Vermede AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Uçuş Noktası Seçimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.45-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Temizlik Kâğıdı Firmasında Stok Kalemleri için Değer ve Değişkenlik Ölçütlerine Dayalı Tahmin Yöntemlerinin Belirlenmesi

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, cilt.4, ss.47-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Applying Theory of Consstraints-Thinking Processes in Logistics Industry: A Case Study

Atlas International Referred Journal on Social Sciences, cilt.4, ss.513-528, 2018

Determination of Demand Estimation Methods be Values and Variability Measures for Stcok Items in a Cleaning Paper Company

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology, cilt.4, ss.4768, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving An Inefficient Production Line Via AHP and Value stream Mapping

Journal of Naval Sciences and Engineering, cilt.14, ss.1-22, 2018

Türkiye’de Kısıtlar Teorisi ve Uygulamaları Konusunda Yapılan Çalışmalar: Literatür Taraması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.263-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using multi-criteria decision making for selection provinces for fattening farm

Pressacademia Procedia, cilt.5, ss.130-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Difficulties about Application of Bologna Process in Turkey via Goldratt’s Thinking Processes: A Case Study

Journal Of European Education, cilt.6, ss.100-121, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Manufacturing Companies According to their Green Capabilities in the Context of Developing Countries

Evaluation of Manufacturing Companies According to their Green Capabilities in the Context of Developing Countries, cilt.5, ss.1-13, 2016

Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.22, ss.54-63, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Logistics Service Provider Selection through an Integrated Fuzzy Multicriteria Decision Making Approach

Journal of ındustrial engineering, cilt.2014, ss.1-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF FIRM ORIENTATIONS ON INNOVATIVE CAPABILITY IN TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

International Journal of Information Technology and Business Management , cilt.13, ss.101-117, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkileri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.93-115, 2008

Strateji odaklılık ve firma stratejilerinin firma performansına etkisinin analizi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.93-116, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Innovative capability, innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry

International Journal of Innovation Management, cilt.12, ss.69-111, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yazılım Geliştirme Prosesinde Kısıtlar Teorisinin Düşünce Süreçlerinin Kullanılması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.103-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazılım Geliştirme Prosesinde Kısıtlar Teorisinin Düşünce Süreçlerinin Kullanılması

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.103-121, 2005

Manufacturing performance modeling and measurement to assess varying business strategies

Global Journal of Flexible Systems Management, cilt.5, ss.51-59, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation by Simple Correspondence Analysis of Regional Distribution of Hospitals and Beds in Turkey

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

The Improvement of Uniformity Parameters on Building Process in a Radial Tyre Company

2nd International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2018), Kiev, Ukrayna, 7 - 10 Eylül 2018, ss.44-45

The improvement of vulcanization process in a radial tyre company in Turkey: A case based study

Internatıonal Eurasıan Conference On Scıence, Engıneerıng And Technology (Eurasianscientech2018), 22 - 23 Kasım 2018

Applicability of Econ Industrial Parks in Turkey: Tahe Case of an Organized Industrial District

2nd International on Innovations in Natural Sciences and Engineering, 7 - 10 September 2018

Determination of Outliers for Effective Forecasting of Production Amounts: A Case Study for Automotive Industry

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS 2018), ÜSKÜP, Makedonya, 17 - 21 July 2018, ss.196-200

İşletmelerde Enerji Verimliliğinin Araştırılması ve Değerlendirilmesi

European For Economic Issues: New Trends in Economics, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Measurement of Sustainability Performance of Manufacturing Firms in Kocaeli By Their Eco-Innovation Structure

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), BARSELONA, İspanya, 27 - 29 April 2017, cilt.1, ss.178-188

İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilir Performanslarina Etkisi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 July 2017

Process Improvement and Kaizen Study: An application in a Tire Company

5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science (ISITES), Baku, Azerbaycan, 28 - 29 Eylül 2017

Researching Usage of GLOBE CultureDimensions in Organizational Management byusing DEMATEL Method

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVETECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, 29 September - 01 October 2017

Using Multi Criteria Decision Making For Selection Provinces For Fattening Farm

2.nd World Conference on Tecnology,Innovation and Entrepreneurship, 12 - 14 May 2017

Deniz Motoru Sektöründe Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanılarak Hedef pazarın Belirlenmesi

2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 24 - 25 March 2017

An Investigation Of Manufacturing Business In Energy Efficiency

2nd International Conference on Science, Ecology and Tehnology, 13 - 15 Ekim 2016

Analysis Stock Management Problems in Hospitals via Goldratt s Thinking Process

2nd Internaional Conference on Science, Ecology and Technology, 13 - 15 October 2016

An Investigation of Manufactruring Business In Energy Efficiency

2nd International Conference on Science, Ecology and Technology, Barcelona, İspanya, 23 - 25 Ağustos 2016

Evaluatıng Green Capabilities Of Manufacturing Companies

2.International Conference On Science Ecology and Technology (ICONSETE’2016 ), 14 - 16 Ekim 2016

Analysis Stock Management Problems in Hospitals via Goldratt s Thinking Process

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE’xx2016 ), 14 - 16 Ekim 2016

Assessing Technological Innovation Capability According to Manufacturing Sector in Turkey

XVI. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS,OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 May 2015, ss.418-419

An extension to multi-attribute decision making method: Dynamic fuzzy axiomatic design approach

Joint International Symposium on "The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems" 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2014 and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, IMSS 2014, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.799-808 identifier

A comparative study on entrepreneurship tendencies and individual innovativeness perceptions of industrial engineering students

Joint International Symposium on "The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems" 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering, CIE 2014 and 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, IMSS 2014, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.826-833 identifier

Evaluation Of Skin Wastes in Leather Industry by Design Of Experiment

10th International Conference, OPROTEH 2013, 23 - 25 Mayıs 2013

Verification of QFD & K-means based product family size optimization through ANP: The viper case

62nd IIE Annual Conference and Expo 2012, Orlando, FL, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Mayıs 2012, ss.2889-2898 identifier

Evaluating Eco Design Activities of Manufacturing Companies in a Developing Country

ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 27 Ağustos 2011, ss.995-1001 identifier

Öğrenci Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

XI. Üretim araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 July 2011, ss.103-111

DECISION MODEL TO CHOOSE GOVERMANTEL SUPPORTING FOUNDATION FOR A R D PROJECT

2th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS STATISTICS AND OPERATION RESEARCH MAY 26-29 2011, 26 - 29 Mayıs 2011

A Distance-Based Multi-Criteria Decision Making Approach to Problem of Supplier Involvement in New Product Development

ASME Internationl Design Engineering Technical Conferences / Computers and Information in Engineering Conference, Montreal, Kanada, 15 - 18 Ağustos 2010, ss.17-25 identifier identifier

Benchmarking Product Development Performance of Manufacturing Companies Using Analytic Network Process: A Field Study

ASME International Design Engineering Technical Conferences/Computers and Information in Engineering Conference, California, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Ağustos - 02 Eylül 2009, ss.611-621 identifier identifier

A Model for Product Development Performance Monitoring Based on Analytic Network Process

ASME International Design Engineering Technical Conferences/Computers and Information in Engineering Conference, California, Amerika Birleşik Devletleri, 30 Ağustos - 02 Eylül 2009, ss.1177-1186 identifier identifier

Endüstri Mühendisleri Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Anket Çalışması

VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2009

STRATEJİK PLANLAMADA MEVCUT DURUM ANALİZİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

VII. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2009

Satış Sonrası Hizmetlerde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2009

Hazır Giyim Sektöründe Tedarikçi Seçiminde TOPSIS Uygulaması

9. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009

Using Thinking Processes in Quality Control

Conference on Intelligent Manufacturing System, , Sakarya, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2008, ss.2-12

a value chain for product development in the context of customer-retailer-supplier chain: an application in an electronic retailer firm

, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE VALUE CREATION-ICOVACS 2008, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2008, ss.138-143 Creative Commons License

EM Programlarının Çalışan Geri Bildirimine Dayalı Değerlendirilmesi

VI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Bursa, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2007

Using thinking processes of Theory of constraints to define and eliminate bottlenecks of company localarea network internet connection

3rd Internation Symposium on Electrical, elecronic and Computer engineering, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Ekim 2006, ss.41-44

An evaluation model of Supplier performance: a fuzzy logic approac

International Conference on Modelling and Simulation, International Conference on Modelling and Simulation, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, ss.1001-1005

A planned maintenance application at a manufacturing firm by means of reliability analysis

The international Conference on Modeling and Simulation, Konya, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2006, ss.259-262

Kalite Yönetim sisteminin belgelendirilmesi sürecinin performansını iyileştirmede kısıtlar teorisi yaklaşımının kullanılması

XXVI. Ulusal Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, , Kocaeli, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2006, ss.489-492

Değer Analizinin Ürün tasarımındaki Rolü: bir uygulama

5. Ulusal Üretim Araştırmaları sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2005, ss.253-258

Supplier involvement in product development teams and their selection by using AHP

3rd International Logistics&Supply Chain Congress, 20 - 22 October 2005

Supplier Involvement in Product Development Teams and Their Selection by Using AHP

3rd International Logistics and Supply Chain congress, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2005, ss.57-64

Responding to customer requirements with value stream mapping: an automotive industry application

35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2005, ss.1517-1522

Relationships Between Manufacturing Strategy And Advanced Manufacturing Technologies And Their Effects Of Organizational Performance

International Conference on Business, Management and Economics in a Changing World, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Haziran 2005

Effects Of Market Orientation On Firms Innovative Capability In The Turkey Software Industry An Empirical Examination

International Conference on Business, Management and Economics in a Changing World, 6 - 10 Haziran 2005

Effects of early supplier involvement in New product development: An empirical investigation

International Logistics Congress, İzmir, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2004, ss.55-65

An expert system Application at sales management in the paper industry

4th International Symposium Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2004, ss.663-671

The Theory of Constraints and Product Development Process

EURO/INFORMS 2003, Joint International Meeting,, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2003, ss.55

Pazar Yönlülük, Teknoloji Yönlülük ve Yenilik: Küçük Ölçekli firmalarda bir uygulama

XXIII. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2002, ss.55

Responsiveness of Product Development Process and a case stud

2nd International Conference on Responsive manufacturing, Gaziantep, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2002, ss.54-60

Süpermarketlerde iş tatmini ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi

XXII. UlusalYöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.55

Ürün ve Servis Geliştirme Çalışmalarında Müşteri Sesini Tespit etmek için kullanılan araçlar

XXII Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2001, ss.55

Manufacturing Performance Modelling and Measurement

15th International Conference on Multi-Criteria Decision Making, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Temmuz 2000, ss.55

Hizmet Sekötüründe Kalite Yönetimi ve Akaryakıt Dolum Tesislerinde bir uygulama

XX. Ulusal Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Haziran 1999, ss.55

Kitap & Kitap Bölümleri

Series on Technology Management: Volume 33 Managing Innovation What Do We Know About Innovation Success Factors?

Innovative Capability, Innovation Strategy and Market Orientation: An Empirical Analysis in Turkish Software Industry , Alexander Brem,Joe Tidd,Tugrul Daim, Editör, World Scientific Publishing , Beijing, ss.69-111, 2019

Teknik Bilimlerde Güncel Konular

İstatistiksel Proses Kontrolün Satış Verileri için Kullanılması ve Emniyet Stokları Üzerindeki Etkisi, Öz Ali, Editör, Hiperyayın, 2018

Advances in Product Family and Product Platform Design

Customer Needs Based Product Family Sizing Design: The Viper Case Study" , Timothy W. SimpsonJianxin (Roger) JiaoZahed SiddiqueKatja Hölttä-Otto, Editör, Springer Business Media, New-York, ss.683-706, 2013

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı, Ramazan Kaynak, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-20, 2012

Üretim Yönetimi

Kısıt Yönetimi, Semra Birgün, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.262-293, 2012