Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2003 Doktora

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği, Türkiye

 • 1989 - 1993 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Bilişim Sektöründe Pazar Odaklılık, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Kabiliyeti Arasındaki İlişkiler ve Bunların Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri

  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1996 Yüksek Lisans

  Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi Sistemleri, Hizmette Kalite Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi ve Endüstriyel Uygulama

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • A1 Başlangıç Fransızca