Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi,

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

  Katılımcı

  Bucuresti, Romanya

 • 2018 ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

  Katılımcı

  Odesa, Ukrayna

 • 2014 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2014 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2013 ITTES 2013 1st Instructional Technologies and Teacher Education Symposium

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2010 World Conference on Educational Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 UMES’07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 610

h-indeksi (WOS): 10