Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Academic and Postgraduate Student Awareness of Digital Product Copyright Issues

Information Development, ss.1-15, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students

PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS, cilt.51, ss.354-372, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lecturer-Student Communication in Blended Learning Environments

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, ss.362-367, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Blended Learning Experience

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.425-442, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Examination of Studying Approaches and Information Literacy Self-Efficacy Perceptions of Prospective Teachers

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, ss.151-172, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elementary Science and Technology Teachers' Views on Problems Encountered in the Instructional Process

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.2256-2261, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Developing a scale for communication apprehension with lecturers

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, ss.55-74, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Programming with Scratch Course on Reflective Thinking Skills of Students Towards Problem Solving

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, cilt.6, ss.72-80, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerin Gözünden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’ne Bakış

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.28, ss.17-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğretmenlerinin BİT Kaynaklarından Yararlanma Durumları ve Yaşadıkları Sorunlar: Kocaeli Örneği

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.270-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detecting the opinions of the secondary school administrators regarding the use of mobile technologies for educational purposes

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, ss.290-311, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Trends in Instructional Technology Researches for the Disabled Individuals in Turkey

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, ss.604-622, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Examining of Teacher Candidates' Knowledge Levels About Cyber Crimes

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.159-174, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağını Kullanmaya Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.63-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.58-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama Yorumlama Stratejilerinin Belirlenmesi

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TRENDS IN ARTS, SPORTS SCIENCE EDUCATION (IJTASE), cilt.6, ss.16-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının İnternet Etiği Algıları ve Kontrol Odağı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.82-103, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Yaklaşımları Envanterinin Türkçe ye Uyarlanması

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.44-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unethical behaviours preservice teachers encounter onsocial networks

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1901-1910, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Barriers in Information and Communication Technology ICT Use in Educational Environments Scale

International Journal of Psycho-Educational Sciences, cilt.3, ss.34-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Information Search and Commitment Strategies on Web Environment and Internet Usage Self Efficacy Beliefs of University Students

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.13, ss.1-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Öğretmen Adaylarının Web Ortamında Bilgi Arama Yorumlama Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi, cilt.4, ss.1-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri Ölçeği nin Türkçeye Uyarlanması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.134-147, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of a Case Based Learning Approach on the Achievement and Attitudes of Students Towards an Occupational Health and Safety Course in Turkey

TEM Journal-Technology, Education, Management, Informatics, cilt.2, ss.353-368, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Determination of Secondary School Students Metaphors Related to Computer Ownership

TEM Journal -Technology, Education, Management, Informatics, cilt.2, ss.181-196, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici Öğretmen Veli Görüşlerinin Belirlenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.19, ss.391-417, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Computer Self Efficacy Perception of Students and Metaphors Related to Computer Ownership

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.12, ss.51-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Kocaeli Üniversitesi Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.20-44, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relations between online learning and learning styles

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.862-871, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Öğretmen Yakınlığının Öğrencilerin Başarı Tutum ve Güdülenme Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.40, ss.518-543, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Algılarına Göre Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimleri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.1-28, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 5 - 07 Eylül 2018

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Determination of for the Use of Mobile Technologies for Educational Use According to Secondary School Principals Views

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kuşadası, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

5.International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Selçuk , İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017

Investigation of E-Learning Styles for Electronic Environments: Kocaeli University Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

Trends in Educational Technology Researches for the Disabled in Turkey

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017

Validity and Reliability Of The Scale Of Managerial Effectiveness

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaristan, 19 - 21 Mayıs 2017

Prediction of public and private university students' communication apprehension with lecturers

2nd World Conference on Educational Sciences, WCES-2010, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3008-3014 identifier identifier

Relations Between Online Learning and Learning Styles

Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı WCES 2009, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Şubat 2009 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Effect of Scratch Software on Computational Thinking Skills of Medical Documentation and Secretarial Department Students

Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.131-164, 2020

Bağlaşık Öğrenme

ÖĞRETİMDE YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİME YANSIMALARI, SARACALOĞLU Asuman Seda,AKKOYUNLU Buket,GÖKDAŞ İbrahim, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.33-68, 2020

Examining The Relationship Between Computational Thinking Skills and Metacognitive Thinking Skills

Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.65-94, 2020

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na İlişkin Görüşleri

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN,Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER,Assoc. Prof. Dr. Dr. Ruhi İNAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.48-63, 2020

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2, Dönger Ahmet, Yıldız Hacı, Editör, IVPE, Cetinje, ss.256-273, 2019

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Akpınar Dellal Nevide, Yıldız Özgür, Editör, Lambert Academic Publishing, 2018

Determination The Opinions Of The Secondary School Teachers Regarding The Use Of Mobile Technologies For Educational Purposes

Educational Policy and Research, , Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018

Ortaokul Öğrencilerinin OynadıklarıÇevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Prof.Dr Hasan Babacan, Prof.Dr. Tanja Soldatovic, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.9-21, 2018