Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1997 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Eğitim Programları ve Öğretim, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı

 • 1997 Postgraduate

  İlköğretim altıncı sınıf fen bilgisi dersi amaçlarının gerçekleşme düzeyi

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English