Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thinking Out-of-the-box: Regional Anesthesia for Early Feeding After Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.72, no.4, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

LigaSure (TM) compared with ligatures and endoclips in experimental appendectomy: how safe is it?

PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL, vol.26, no.5, pp.539-545, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE MOST USEFUL MARKER FOR THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS: SERUM AMYLOID-A

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.27-31, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Burns in Children: Data Update With 145 Patients

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.86-92, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dev Omfalosel: 23 Hasta; Üç Farklı Yaklaşım Giant Omphalocele; 23 Patients; Three Different Approaches

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.622-630, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple Magnet Ingestion In Pediatric Population, A Review

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.2, pp.20-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foreign Body Aspiration Connected Total Atelectasis in Case Emergency Bronchoscopy Our Practic

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.25, pp.56-59, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BEŞ YILLIK HİPOSPADİAS DENEYİMİ; TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA FİVE-YEAR HYPOSPADİAS EXPERİENCE; SİNGLE CENTER STUDY

INTERNATIONAL BATTALGAZİ SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS-V December 18-20, 2020 / Malatya, Turkey, Malatya, Turkey, 18 December 2020, pp.106-108

ÇOKLU MIKNATIS YUTMA SONRASI BARSAK PERFORASYONU BOWEL PERFORATION AFTERINGESTİON OF MULTIPLE MAGNETS

6. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.99-100

ÖZEFAGUS ATREZİLİ VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 15 YILLIK DENEYİM EVALUATION OF CASES WITH ESOPHAGEAL ATRESIA:15 YEARS OF EXPERIENCE

6. INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.130-131

İNTESTİNAL ATREZİLİ VAKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 15 YILLIK DENEYİM EVALUATION OF INTESTINAL ATREZIA CASES:15 YEARS OF EXPERIENCE

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.93-94

Strangüle umbilikal herniyi taklit eden omfalomezenterik sinüs olgusu

37. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ STEPS 2019, Akara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Strangüle umbilikal herniyi taklit eden omfalomezenterik sinüs olgusu

37. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ STEPS 2019, Akara, Turkey, 15 - 19 October 2019

Çocuklar için yeni tehlike: neodmiyum mıknatıs

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 October 2019, vol.33

Üretral Kataterin Hipospadias Onarımında Striktür Üzerine Etkisi

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2018

Trafik kazası sonrası izole jejunum perforasyonu

33. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October 2015

Mide perforasyonu nadir bir sebebi: anuler pankreas

33. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2015

Aksiller Kitle Olgusu; Bilateral Aksesuar Meme

33. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 October 2015

Yüzkırkbeş yanıklı hasta ve binyüzdoksaniki operasyon

32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 17 September 2014, vol.28

Yanık- yaş grupları -yanık etkenleri

32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 17 - 21 September 2014, vol.28

Yanık enfeksiyonları ve rol alan faktörler

32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014, vol.28

Perkütan Endoskopik Gastrostomi; İki Kliniğin Deneyimi

30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 September 2012, vol.26

Sünnet Sonrası Gelişen Glans İskemi-Nekrozunun Hiperbarik Oksijen ve İntravenöz Pentosifiin ile Başarılı Sağaltımı

29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 27. MISIR ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 May 2011, vol.25

Bipolar Elekro-Cerrahi El Aletlerinin Rat Dokularında Isı Yayılım Kıyaslanması-II: Histopatolojik Çalışma

29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 27. MISIR ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 May 2011, vol.25

Akut Apandisit Olgularında Kan Serum Amiloid-A Seviyesi Tanıda Yardımcı mıdır?

29. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 27. MISIR ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 May 2011, vol.25

Bipolar Elekro Cerrahi El Aletlerinin Rat Dokularında Isı Yayılım Kıyaslanması

28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 September 2009 - 25 September 2010

AMİPLİ DİZANTERİDEN KISA BARSAK SENDROMUNA GİDİŞİN KLİNİK SEYRİ

28. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Antalya, Turkey, 22 September 2010, vol.24

ANTERİOR MENİNGOSEL EKSİZYONU SONRASI GELİŞEN SAKROKOKSİGEAL TERATOM; OLGU SUNUMU

28. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Antalya, Turkey, 22 September 2010, vol.24

MEZENTERİK MECKEL DİVERTİKÜLÜ: İKİ HASTANIN SUNUMU

28. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Antalya, Turkey, 22 September 2010, vol.24

ÇOCUKLUK ÇAĞI SÜREGEN KARIN AĞRILARINDA ENDOSKOPİK DEĞERLENDİRME: ÜÇ YILLIK DENEYİM

28. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Antalya, Turkey, 22 September 2010, vol.24

BİPOLAR ELEKTRO-CERRAHİ EL ALETLERİNİNRAT DOKULARINDA ISI YAYILIMI KIYASLANMASI

28. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya, Antalya, Turkey, 22 September 2010, vol.24

THE EFFECT OF TWO OPERATION TECHNİQUES ON CONSTIPATION OF PATIENTS OPERATED BECAUSE OF HYDROCEPHALUS

VII. CONGRESS OF THE MEDİTERRANEAN ASSOCIATİON OF PAEDİATRİC SURGERY, Monastir, Tunisia, 09 October 2008

Hidrosefalili Hastalarda İki Ayrı Operasyon Tekniğinin Kabızlık Üzerindeki Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma.

26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16–18 Haziran, 2008, İstanbul, İstanbul, Turkey, 16 June 2008, vol.22

Books & Book Chapters

BÖLÜM 5: NADİR BİR VAKA; APANDİSİT VE TORSİYONE MECKEL DİVERTİKÜLÜ BİRLİKTELİĞİ - A RARE CASE: MECKEL’S DIVERTICULUM OVER THE APPENDICITIS ACCOMPANIED BY TORSION

in: CERRAHİ TIP BİLİMLERİNDE Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri , Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kafadar , Dr. Ercan Kurt, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.49-53, 2020

Bölüm 4: MECKEL DİVERTİKÜLÜ - MECKEL'S DİVERTICULUM

in: Cerrahi Tıp Bilimlerinde Tıbbi Tanı Ve Tedavi Yöntemleri, Dr. Ercan Kurt, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kafadar, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.39-49, 2020

Pediatrik Cerrahi

in: Cerrahi Özet Bilgiler Ve Güncel Notlar, TONGUÇ UTKU YILMAZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVİ-LİPPİNCOTT WİLİAMS &WİLKİNS, Ankara, pp.20-21, 2017