Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An approach to urban building height and floor estimation by using LiDAR data

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.13, sa.19, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining Urbanization Dynamics in Turkey Using DMSP-OLS and Socio-Economic Data

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, sa.7, ss.1159-1169, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

GIS Based Urban Area Spatiotemporal Change Evaluation Using Landsat and Night Time Temporal Satellite Data

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, sa.2, ss.263-273, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of GIS and Remote Sensing for Landslide Susceptibility Mapping

ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 4TH EDITION, ss.3503-3514, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of Urban Growth by the Night-Time Images

ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 4TH EDITION, ss.7831-7842, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Classification method, spectral diversity, band combination and accuracy assessment evaluation for urban feature detection

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, cilt.21, ss.397-408, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Landslide susceptibility assessment: what are the effects of mapping unit and mapping method?

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, cilt.66, ss.859-877, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unsupervised building detection in complex urban environments from multispectral satellite imagery

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.33, ss.2152-2177, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Remote sensing of vegetation health for reclaimed areas of Seyitomer open cast coal mine

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, cilt.86, ss.20-26, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Landslide Susceptibility Assessment Using Skyline Operator And Majority Voting

Sakarya University Journal of Science, cilt.23, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Landslide Susceptibility Assessment Using Skyline Operator And Majority Voting

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.5, ss.782-787, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Geographic Information Technologies for Logistic Centers Planning – Kocaeli Example

Journal of Transportation and Logistics, cilt.3, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Relationship Between Urban Area and Development by Using Nighttime Images and Socio-Economic Indicators

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, cilt.6, ss.81-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Temporary Shelter Areas in Natural Disasters by GIS: A Case Study, Gölcük/Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.2, ss.84-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Automatic Detection of Damaged Buildings after EarthquakeHazard by Using Remote Sensing and Information Technologies

Procedia Earth and Planetary Science, cilt.15, ss.257-262, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testing Performance of Pan-Sharpening Algorithms on Urban Environment Classification

Advances in Biomedical Engineering, cilt.14, ss.20-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Monitoring Coastline Change Using Remote Sensing and GIS Technologies

Lecture Notes in Information Technology, cilt.30, ss.310-315, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Terra SAR-X Optic Image Fusion Performance for Image Classification in a Complex Urban Environment

Advances in Biomedical Engineering , cilt.14, ss.14-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Urban Feature Detection by Using Terra Sar-X and Optic Image

Lecture Notes in Information Technology, cilt.30, ss.316-320, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Sample Size Selection on Classification Accuracy

Lecture Notes in Information Technology, cilt.30, ss.374-379, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluating land use/cover change with temporal satellite data andinformation systems

Procedia Technology, cilt.1, ss.385-389, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Time Dependent Building Density and Land Subsidence in the Case of East Marmara (Izmit Bay)

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019 (IESKO 2019), Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, ss.268-274

Change in Urban Area Sprawl and Green Areas By Using Night Time Images and Modis

4. Internatioanl Conference on Civil Environmental Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.1162-1170

Spatio-Temporal Determination of Land Surface Temperature (LST) By Using Remote Sensing Technologies

4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.1, ss.1170-1176

Automatic Building and Building Height Determination From Unmanned Aerial Vehicle Data

1st Conference of the Arabian Journal of Geosciences (1st CAJG), 12 - 15 Kasım 2018

Seasonal Air Pollution Investigation and Relation Analysis of Air Pollution Parameters to Meteorological Data (Kocaeli/Turkey)

Conference of the Arabian Journal of Geosciences, Hummet, Tunus, 12 - 15 Kasım 2018, cilt.1, ss.355-358

İZMİT KÖRFEZİ SİSMOJEODEZİK AĞI

TUJK 2018 SİSMOJEODEZİK ÇALIŞMALAR, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018

İzmit Körfezi Sismojeodezik Ağı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2018, İzmir, Türkiye, 01 Kasım 2018

Quality and Land Use Detection Performance Evaluation of High Resolution Gokturk-2 Satellite Images

I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S, 2 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.43-51

GIS Based Site Selection for Industrial Regions: Kocaeli Case

I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O N L I F E A ND E N G I N E E R I N G S C I E N C E S, 2 - 06 Eylül 2018, cilt.1, ss.52-60

Sı̇smı̇k çalışmalara uydu gravı̇metrı̇sı̇nı̇n katkısı

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2018, İzmir, Türkiye, 01 Kasım 2018

Spatiotemporal Determination of Urban Heat Island Formation By Remote Sensing Technology

VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.94

KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMUNUN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE ZAMANSAL VE MEKÂNSAL TESPİTİ

VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.94

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ARAZİ YÜZEY SICAKLIĞININ BİTKİ ÖRTÜSÜNE VE TOPRAK NEMİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ PROGRAMI, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ KULLANARAK MOLOZ AKMA HARİTALAMASI İÇİN YAKLAŞIMLAR

6. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.125

Approaches For Debris Flow Mapping Using Image Processing Techniques

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Evaluation Of Temporal Effects Land Surface Temperature On The Vegetation Cover And Soil Moisture Using Remote Sensing Technologies

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, ICSSCA, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Investigation of Urbanization Dynamics in Turkey by Using DMSP-OLS and Socio-Economic Data

75th Anniversary International Congress of Turkish Geography Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, ss.504

Türkiye’deki Şehir Alanlarının Zamansal Yayılımı Ve Yeşil Alanlara Etkisinin Bilgi Teknolojileri İle Analizi

75. Yıl Uluslararası Türk Coğrafya Kurumu Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, ss.486-493

Kentsel Alan ve Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin Gece Görüntüleri ve Sosyo-ekonomik Göstergeler Kullanılarak İncelenmesi

International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2017), Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.305-306

DMSP-OLS Ve Sosyo-Ekonomik Verileri Kullanilarak Türkiyedeki Kentleşme Dinamiklerinin İncelenmesi

Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, ss.507

Analysis of the Relationship between Urban Area and Development by Using Night Images and Socio-Economic Indicators

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.305-306

Türkiye için CBS Tabanlı Hava Kirliliği Takibi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, cilt.1, ss.31-32

Forest Fire Monitoring by Using Satellite Images and Information Technology

ISFOR 2017 International Symposium on New Horizons in Forestry  , 18 - 20 Ekim 2017

3B Haritalar ile Bina Yüksekliği Tespiti

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, cilt.1, ss.30-31

Building Height Determination Using 3D Maps

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

Burdur Göl Alanında Meydana Gelen Değişimin Zamansal ve Mekânsal Olarak Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

GIS Based Pollution Monitoring for Turkey

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

Kentleşmenin Isı Adaları Oluşumu Üzerine Etkisinin Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017

Industrialisation And Pollution Monitoring By Using GIS

37. Asian Conference on Remote Sensing. Srilanka-Colombo, Sri Lanka, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1 identifier

Detection of Urban Features from Remote Sensing Images Using Segmentation

International Conference on Computer Science and Engineering (Ubmk 2016)., Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016, ss.280-283

Temporal Tracking of Changes in Urban Areas through Satellite Images

International Erzincan Symposium/Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.3

Testing Performance Of High Spatial Resolution Gokturk 2 Satellite Image For Urban And Rural Environment Mapping

37. Asian Conference on Remote Sensing. Srilanka-Colombo, Sri Lanka, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, ss.1-6 identifier

Evaluation of Lake Basin Morphology Lakes Region Turkey

VII. Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016

Hazine Arazilerindeki İşgallerin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birliği (Tufuab) VIII. Teknik Sempozyumu Konya, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, cilt.1, ss.198-201

DEPREMDE ÇÖKEN BİNALARIN UZAKTAN ALGILAMA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ VAN ERCİŞ ÖRNEĞİ

Kocaeli 2015 International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.625-631

Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri İle Kıyı Sınır Değişim Analizi: Meke Gölü Örneği

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algilama Birliği (Tufuab) VIII. Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.193-197

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS TENOLOJ LERİ İLE KIYI SINIR DEĞİŞ MANALİZİ MEKE GÖLÜ ÖRNEĞİ

8.TUFUAB Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.193-197

Automatic Detection of Damaged Buildings after Earthquake Hazard by Using Remote Sensing and Information Technologies

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, cilt.15, ss.257-262 Creative Commons License identifier

Landslide Hazard Mapping by using GIS in the Lilla Edet province of Sweden

28th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007, 12 - 16 Kasım 2007

Testing Performance of Pan Sharpening Algorithms on Urban Environment Classification

4th International Conference on Environmental Science and Information Application Technology (ESIAT2012), Balvi, Endonezya, 1 - 02 Aralık 2012, cilt.14, ss.20-25

Improvement Land Used Regression Model for Predicting Inorganic Pollutants Concentrations in Bursa/Turkey

Second International Conference on Air Pollution and Control conference CAPAC (II), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Eylül 2011, cilt.1, ss.39

A GIS And RS-Based Quantitative Vulnerability Assessment for Rainfall Triggered Landslides

34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE34), Sydney, Avustralya, 10 - 15 Nisan 2011, cilt.1, ss.1-4 identifier

A GIS and RS-Based Element At Risk Assessment For Landslides

GeoInformation for Disaster Management, Gi4DM, 3 - 08 Mayıs 2011, cilt.1, ss.1-6 identifier

Detection of Urban Features From High Resolution Satellite Images

International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE34), Sydney, Avustralya, 10 - 15 Nisan 2011, cilt.1, ss.1-4 identifier

Prediction of Population in Urban Areas by Using High Resolution Satellite Images

International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2009, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Temmuz 2009, cilt.1, ss.292-297

Automatic and Unsupervised Building Extraction in Complex Urban Environments from Multi Spectral Satellite Imagery

International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2009, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2009, cilt.1, ss.287-291 identifier identifier

Murgul Bakır Ocaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı., Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, cilt.1, ss.1-7

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Kullanılarak Bina Alanlarının Güncellenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı., Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009, cilt.1, ss.1-6

Siyah Beyaz Hava Fotoğraflarından Doku Parametreleri Kullanılarak Bilgi Çıkarımı

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği V. Teknik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2009, cilt.1, ss.45-48

Performance Evaluation of Building Detection and Digital Surface Model Extraction Algorithms: Outcomes of the PRRS 2008 Algorithm Performance Contest

Proc. of IAPR Wokshop on Pattern Recognition in Remote Sensing (PRRS 2008), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 07 Aralık 2008, cilt.1, ss.581-584

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsünden Binaların Belirlenme Doğruluğunun Artırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2008, cilt.1, ss.199-205

Hücre Tabanlı Heyelan Duyarlılık Haritalarının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2008, cilt.1, ss.262-271

Görüntü Sınıfladırmasında Doku (Texture) Parametrelerinin Etkisinin Incelenmesi

UZAL-CBS2008 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2008, cilt.1, ss.1-5

Heyelan Duyarlılık Analizi Metodlarının Duyarlılık Haritalarına Etkisi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi I. CBS Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2008, cilt.1, ss.187-198

Analysis of Landslide Hazard Mapping Methods: Regression Models Versus Weight Rating

XXIst ISPRS Congress 2008, Beijing, Çin, 3 - 11 Temmuz 2008, cilt.37, ss.277-282

Deliniation of Slope Units Based on Scale and Resolution Invariant 3D Curvature Extraction

IEEE International Geoscience Remote Sensing Symposium 2008, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 11 Temmuz 2008, cilt.1, ss.1-4

Land Use Detection Comparison From Satellite Images With Different Classification Procedures

XXIst ISPRS Congress 2008, Beijing, Çin, 3 - 11 Temmuz 2008, cilt.37, ss.555-558

Litolojik Birimlerin Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ile Uydu Görüntülerinden Belirlenmesi

1.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, JEOUZAL-1, Sivas, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2008, cilt.1, ss.31-32

İsveç’te LilleEdet şehrinde CBS kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalaması Uygulaması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2007, cilt.1

Heyelan Duyarlilik Haritalamasi için CBS Kullanımı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007, cilt.1, ss.1-7

Landslide Susceptibility Mapping Using GIS

28th Asian Conference on Remote Sensing ACRS2007, Kuala Lumpur, Malesia, Kuala-Lumpur, Malezya, 12 - 16 Kasım 2007, cilt.1, ss.1-6 identifier

Hazard Mapping by Frequency Ratio Approach using GIS

Joint CIG / ISPRS Conference,100th Annual Conference, 3rd International Symposium on Geo-information for Disaster Management, Toronto, Kanada, 22 - 25 Mayıs 2007, cilt.1, ss.1-4

Heyelan Analizlerinde Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regrasyon (CAR) Metodu

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007, cilt.1, ss.1-9

Comparison of Statistical Landslide Hazard Assessment Methods at Regional Scale

International Disaster Reduction Conference (IDRC), Davos, İsviçre, 27 Ağustos - 01 Eylül 2006, cilt.3, ss.164

Mapping the Sea Bottom Using RTK GPS and Lead-Line in Trabzon Harbor

FIG Working Week 2004 Workshop, Yunanistan, 22 - 27 Mayıs 2004, cilt.1, ss.1-4

Hidrografik Ölçmelerde GZK (Gerçek Zamanlı Kinematik) GPS Ölçü Yönteminin Kullanımı ve Dalga Etkisinin İncelenmesi

9. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003, cilt.1, ss.369-376

Kitap & Kitap Bölümleri

Automatic Building and Height Determination from Unmanned Aerial Vehicle Data

Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications, Hesham M. El-Askary, Essam Heggy, Saro Lee, Biswajeet Pradhan, Editör, Springer, ss.163-166, 2019

Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications

Advances in Remote Sensing and Geo Informatics Applications. Advances in Science, Technology Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development). Springer, Cham, El-Askary H., Lee S., Heggy E., Pradhan B. (eds), Editör, Springer, Cham, Cham, ss.355-358, 2019

Determination of Urban Growth by the Night-Time Images

Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, Mehdi Khosrow-Pour, Editör, IGI Global, ss.7831-7842, 2018

Geographic Information Systems

Use of GIS and Remote Sensing forLandslide Susceptibility Mapping, , Editör, IGI Global, ss.3503-3514, 2018

matlab

Temel Matlab, Doç. Dr. İbrahim Karatay, Editör, Nobel Yayın, Oxford, ss.1-100, 2016