Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2006 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 2001 Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  İş yerinde yıldırma: Özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2001 Yüksek Lisans

  A Study on alternatively certified classroom teachers (ACTs) through the perceptions of ACTs principals and inspectors

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü