Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Education in virtual age

EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, cilt.50, ss.1419-1420, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of Mobbing Questionnaire for Educators in Turkey

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.70, ss.571-595, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Challenges and Advantages of Working Abroad: Turkish and Turkish Culture Teachers’ Perspective

IInternational Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES), cilt.9, ss.33-47, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları

Sakarya University Journal of Education, cilt.8, ss.176-189, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Yöneticilerinin Alo 147 Hakkındaki Görüşlerinin Bilgi Uçurma Açısından Değerlendirilmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.477-487, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

School Principals’ and Teachers’ Problems related to the Education of Refugee Students in Turkey

European Journal of Educational Research, cilt.7, ss.473-484, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

İlkokullarda okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları karşılama yolları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.315-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Problems of Syrian Students in the Basic Education in Turkey

European Journal of Social Science Education and Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Types of Discrimination in Turkish for Foreigners Books

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, ss.257-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Development of the Ethical Evaluation Questionnaire: A Machiavellian, Utilitarian, and Religious Viewpoint

European Journal of Educational Research, cilt.6, ss.79-92, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Teachers Spirituality and Ethical Ideology on Their Preference of Reporting Wrongdoings at Schools

International Education Studies, cilt.9, ss.85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaphorical Perceptions of Secondary School Students and Teachers about Learning and Teaching Concepts

Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi/ Journal of Teacher Education and Educators, cilt.5, ss.131-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relating teachers whistleblowing tendency and personal features Machiavellianism religiosity and utilitarianism

Issues in Educational Research, cilt.24, ss.517-534, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okul Müdürlerinin Baskı Gruplarının İstekleri ile Başa Çıkma Taktikleri

JOURNAL OF TEACHER EDUCATION AND EDUCATORS, cilt.4, ss.105-125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları İşlevselci Bir Yaklaşım

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.16, ss.273-291, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Whistle blowing Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerler

Sakarya University Journal of Education, cilt.5, ss.37-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Tercihleri ile Kültürel Değerleri Arasındaki İlişki

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.51-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda bilgi uçurma İş doyumu ve örgütsel bağlılık ilişkisi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, ss.261-282, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Bir İnsan Bedenidir Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Algılarına Yönelik Bir Metafor Çalışması

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of Educational Sciences Research, cilt.4, ss.63-88, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Değer Yönelimleri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.51-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atanamama nedeniyle farklı bir mesleğe yönelen işsiz aday öğretmenler üzerine bir çalışma

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Whistle Blowing Intentions of Prospective Teachers Education Evidence

International Education Studies, cilt.6, ss.112-123, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prospective teachers’ attitudes toward whistle-blowing according to type of intelligence

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.4, ss.11-23, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

University students perception of discrimination on campus in Turkey

Journal of Higher Education Policy and Management, cilt.35, ss.72-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ethical awareness and ethical orıentatıon of Turkish teachers

Education, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.137-156, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing At Elementary Schools In Turkey

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.61-73, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Mobbing İş Yerinde Yıldırma Özel Ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.272-286, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobbing: İşyerinde yıldırma kavramsal çerçeve

ÜNİVERSİTETE VE TOPLUM DERGİSİ, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Yönetim Anlayışında Denetim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.74-89, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim

D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye‟de Yükseköğretime Yönelik Metaforik Algıları

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.605

Lise Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algılarının İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019

Lise öğrencilerinin Suriyeli algısı: Kocaeli ili Körfez ilçesi örneği

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongres, 4 - 07 Ekim 2018

Kadın eğitim yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları Sorunlar

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018

Alo 147 Bilgi Uçurma Hattı Mı? İftira Hattı Mı?

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2018

Eğitim Örgütlerinde Biçimsel Olmayan Liderlerin Oluşma Süreci: Sosyometrik Bir Çalışma

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.609-611

Veli Görüşlerine Göre Yabancı Dil Hazırlık Programının Etkililiği

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.494-496

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE TAHAKKÜM ALGISI

CURRENT DEBATES INEDUCATION, 19 - 21 Nisan 2018

The Problems of Syrian Students in the Basic Education in Turkey

14th International Conference on Social Sciences, 2 - 03 Mart 2018

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.750-752

Meslek liselerinde cinsiyet rollerinin incelenmesi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR8, 19 - 21 Ekim 2017, ss.215-217

Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.78-79

Güç okul yöneticilerini yozlaştırıyor mu?

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.486-488

Okul Müdürleri Tarafından Değerlendirilen Öğretmenlerin Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri

IV nd International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.481-482

Okul Yöneticilerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Prospective Teachers Perception of Discrimination in Turkey

EDULEARN15, Barcelona, İspanya, 6 - 09 Temmuz 2015, cilt.15, ss.1295-1303

Okul Müdürlerin Okul Yönetimine Yönelik Metaforik Algıları

Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Öğretmenlerin okullarda istenmeyen davranışlara yönelik tepkileri: bilgi uçurma veya sessiz kalma

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

İlköğretim okulu öğrencilerinin algılarına göre müfettişler

II. Uluslararası katılımlı eğitim denetimi kongresi, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2010, ss.79-84

Alternatively Certified Elementary School Teachers in Turkey

WCES 2010 World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1064-1074 identifier identifier

MOBBİNG İN HİGHER EDUCATİON

5TH INTERNATİONAL BALKAN EDUCATİON AND SCİENCE CONGRESS, 1 - 03 Eylül 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf yönetimi

Sınıfta zaman yönetimi, Türkan Argon,Şenay Sezgin Nartgün, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.269-290, 2020

Handbook of Research on Ethical Challenges in Higher Education Leadership and Administration

Ethical Challenges: The Influence Organizational and Personal Values Have on Perceptions of Misconduct and the Factors of Whistleblowing, Victor Wang, Editör, IGI Global, Florida, ss.250-290, 2020

Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies

The Effectiveness of Foreign Language Preparatory Program According to the Parents’ Opinions, Şakir Çınkır, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.45-56, 2020

Interpretive, and Critical Perspectives in Examining the Teacher Induction Process in Contemporary Education Systems

Teacher Socialization in Changing World: Functionalist, Mustafa Öztürk,Paul Rober Hoard, Editör, IGI Global, Florida, ss.2012-236, 2019

Prof. Dr.Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl Çocuk Hakları • Eğitim Hukuku • Vatandaşlık Eğitimi

Türk eğitim sisteminde 2000'li yıllarda gerçekleşen yapısal değişimler, Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ,Pelin TAŞKIN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.381-392, 2018

Sınıfta yönetimi

Sınıfta zaman yönetimi, Türkan Argon, Şenay Sezgin Nartgün, Editör, PEGEM Akademi, ss.269-289, 2018

Encyclopedia of Strategic Leadership and Management 3 Volumes

Organizational Culture and Ethics: The Influence Organizational and Personal Values Have on Perceptions of Misconduct and the Factors of Whistleblowing, Victor C. X. Wang (Florida Atlantic University, USA), Editör, IGI Global, ss.1047-1072, 2017

Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları

Eğitimde değişen değerler ve öğretmenin rolü üzerine, Kürşad Yılmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.191-211, 2016

Eğitim ekonomisi ve planlaması alanına adanmış bir ömür Prof Dr Mahmut Adem e 80 yaş armağanı

Örgütlerde İstenmeyen Davranışlar ve Bu Tür Davranışlar: Yıldırma (mobbing) örneği ve bu tür davranışları önlemede Yardımcı Bilgi Uçurma (Whistle-blowing), Kasım Karakütük, Editör, Ankara Üniversitesi basımevi, Ankara, ss.265-294, 2015

Prof.Dr.Haydar Taymaz Armağan Kitabı: Eğitim Yönetimi Denetimi ve Politikaları Yazıları

Örgüt yönetiminde bilgi uçurma (whistle-blowing), İnayet Aydın,Kürşad Yılmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.492-506, 2014

Eğitim Sosyolojisi

Yeni Ekonomik Düzen, Eğitim Reformları ve Eğitimin Geleceği, Mimar Türkkahraman,İbrahim Keskin, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.249-270, 2013

Eğitim Felsefesi

Eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, Nurten Gökalp,Şengül Çelik, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.173-185, 2012

Eğitim Felsefesi

Eğitimde radikal düşünürler ve görüşleri, Nurten Gökalp,Şengül Çelik, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.135-147, 2012