Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1998 Tıpta Uzmanlık

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Surfaktan protein B gen polimorfizminin respiratuar distres sendromu ve kronik akciğer hastalığı gelişimindeki rolü

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1998 Tıpta Uzmanlık

  İmmünoglobülin A nefropatili hastalarda immün faktörlerin araştırılması

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü