Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of passive smoking on lung function tests in preschool children born late-preterm: a preventable health priority

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.32, sa.14, ss.2412-2417, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal sepsis and simple minor neurological dysfunction

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.59, sa.5, ss.564-569, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of lung function on impulse oscillometry in preschool children born late preterm

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.58, sa.4, ss.274-278, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Positioning of infants in the neonatal intensive care unit for lumbar puncture as determined by bedside ultrasonography

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL EDITION, cilt.98, sa.2, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal Hyperbilirubinemia and Organic Anion Transporting Polypeptide-2 Gene Mutations

AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.28, sa.8, ss.619-626, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Acute renal failure SNAPPE and mortality

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.53, sa.4, ss.483-488, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of domperidone on the QTc interval in premature infants

JOURNAL OF PERINATOLOGY, cilt.30, sa.1, ss.50-53, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Botulinum Toxin for the Correction of Asymmetric Crying Facies

AESTHETIC SURGERY JOURNAL, cilt.29, sa.6, ss.524-527, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Congenital smooth muscle hamartoma on the scalp

INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.48, sa.6, ss.633-635, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical Experience in a Baby With Congenital Broncho-Biliary Fistula

ANNALS OF THORACIC SURGERY, cilt.87, sa.1, ss.318-320, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fournier's gangrene in childhood: a report of 3 infant patients

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.43, sa.12, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bubble CPAP must be used with care to avoid harm

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL EDITION, cilt.93, sa.2, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A congenital true teratoma with cleft lip, palate, and columellar sinus

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.18, sa.5, ss.1083-1085, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of patent ductus arteriosus in preterm infants.

Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology, cilt.6, ss.28-33, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Management of severe hyperbilirubinemia in the newborn: adrenal hematoma revisited.

Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association, cilt.25, ss.803-4, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soy formulas and hypothyroidism

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD, cilt.89, sa.11, ss.1077, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renal tubular dysgenesis - a case presentation

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.46, sa.4, ss.362-365, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multi-resistant viridans streptococcal pneumonia and sepsis in the ventilated newborn

ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, cilt.24, sa.3, ss.253-258, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Congenital early onset isolated adrenocorticotropin deficiency associated with a TPIT gene mutation

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.17, sa.7, ss.1017-1020, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of central diabetes insipidus with oral desmopressin in a premature neonate

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.17, sa.2, ss.227-230, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Outcomes of very low birth weight infants in a newborn tertiary center in Turkey, 1997-2000

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.45, sa.4, ss.283-289, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does early erythropoietin therapy decrease transfusions in anemia of prematurity?

Indian journal of pediatrics, cilt.69, ss.389-91, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DiGeorge syndrome associated with left lung aplasia

BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.74, sa.884, ss.764-766, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alternative diagnostic method for streptococcal pharyngitis: Breese scoring system

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.42, sa.2, ss.96-100, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acrodermatitis enteropathica: Case report analyses of zinc metabolism electron microscopic examination and immune function

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.13, sa.3, ss.317-325, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can immature platelet fraction be an early predictor for congenital pneumonia?

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.55, sa.4, ss.409-417, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of pulmonary functions in preschool children born late-preterm

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.52, sa.2, ss.72-78, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Two Rare Causes of the Polyhydramnios: Congenital diarrhea and Bartter Syndrome

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, cilt.7, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken doğan bebeklerin izleminde ortaya çıkan yeme beslenme sorunları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.55, sa.1, ss.37-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pierre Robin Sekansı: Yenidoğan Döneminde Hava Yolu Açıklığının ve Beslenmenin Sağlanması

Çocuk Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.235-242, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir çocukta feokromositoma ve paraganglioma

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.102-105, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Streptokoksik farenjitli çocuklarda benzatin penisilin G, penisilin V ve azitromisin tedavilerinin karşılaştırılması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.52, ss.19-22, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Streptokoksik farenjit tanısında breese skorlama sistemi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.51, ss.203-207, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PCB Levels in Maternal Blood Serum

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1

OUTCOME OF POSTERIOR URETHRAL VALVE IN 64 CHILDREN SINGLE CENTER EXPERIENCE OF 22 YEARS

51st Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, 3 - 06 Ekim 2018

Reference values of impulse oscillometry and their correlation with predictors in healthy Turkish preschool children

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Effect of passive smoking in preschool children born late preterm

2nd Jens – Congress of Joint European Neonatal Societies, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

effect of passıve smokıng ın preschool chıldren born late preterm

Second Congress of joint European Neonatal Societies jENS 2017, venedik, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

EFFECT OF PASSİVE SMOKİNG IN PRESCHOOL CHILDREN BORN LATE PRETERM

XIII WORLD CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 26 - 29 Ekim 2017, cilt.45, ss.351

THE ETIOLOGIC AGENTS AND RATE OF INFECTION RELATED TO CEREBROSPINAL FLUID SHUNTS PLACED IN THE NEONATAL PERIOD: A FIVE-YEAR EXPERIENCE

35th Annual Meeng of the European Society for Paediatric Infecous Diseases (ESPID 2017), Madrid23-27 Mayıs 2017, 23 - 27 Mayıs 2017

Artan Bir Sorun: HIV Pozitif Anne Bebekleri

25.Ulusal Neonataloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Prematür Doğumun Refraksiyon Kusuruve Şaşılık Gelişimine Etkisi

Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Optimal Positioning Of Infants In The Neonatal Intensive Care Unit For Lumbar Puncture As Determined By Bedside Ultrasonography

30th Annual Meeting of European Society for Pediatric Infectious Diseases, selanik, Yunanistan, 8 - 12 Mayıs 2012

Yenidoğan döneminde tanı alan bir Smith Lemli Opitz vakası

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2011

Retinopathy of prematurity: Incidence and risk factors

5th World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona, İspanya, 23 - 27 Eylül 2001, ss.533-536 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Yenidoğanda Bağışıklama

Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları, Ayla Günlemez,Selim Öncel, Editör, Selen yayıncılık, İstanbul, ss.13-26, 2019

Hepatit

Yenidoğanın Enfeksiyon hastalıkları, Ayla Günlemez,Selim Öncel, Editör, Selen yayıncılık, İstanbul, ss.95-116, 2019

Boğmaca

Yenidoğanın enfeksiyon hastalıkları, Ayla Günlemez,selim Öncel, Editör, Selen yayıncılık, İstanbul, ss.13-26, 2019