Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Doctorate

    İstanbul Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Turkey

Dissertations

  • 2007 Doctorate

    Deniz ulaştırmacılığı ve kıyı bölgesi yönetimi: Deniz çevresinin korunması açısından Aliağa bölgesinde bir araştırma

    İstanbul Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik