Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir-Aliağa Kıyı Bölgesinde Deniz Taşımacılığı Kaynaklı Kirletmelerin İstatistiksel Analizi

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007

Türk Deniz Taşımacılığı Sektöründe Deniz Tedarik Hizmetleri İşletmelerinin Önemi

Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Türkiye, 02 Haziran 1998

Körfez Kullanımı

Çağdaş Denizcilik Stratejileri: İşletme Yönetimi Yaklaşımları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Türkiye, 02 Haziran 1998

Yat turizmi ile Su Ürünleri Yetiştiriciliği Arasındaki Çatışmaların Azaltılması ve Sürdürülebilir Kalkınma

I. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu ,Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Türkiye, 15 Mayıs 1998