Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Köyden Kente Yapılan Göç Sonrası Çocukların Şehir Hayatına Adaptasyonunda Yerel Yöetimlerin Rolü Göç Yerel Yönetim ve Eğitim Döngüsü

Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2015, cilt.1, ss.1011-1021

Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede Toplumsal Kurumların Rolü

Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2012

Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocuklar ve Korunmaları

3. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Communication and Language Development in Early Childhood Education (Turkey)

In Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and Manjula Waniganayake (Editor in Chief), Editör, Bloomsbury Press, London, ss.151-157, 2019