Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Short-Circuit Electromagnetic Forces in a 12-pulse Converter Transformer

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 30 November - 02 December 2017 identifier

Development of Occupational Safety Legislation in Mining Works in Turkey and Its Effects on Occupational Accidents

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 18 April 2015, pp.586

Dağıtılmış Hava Aralıklarının Transformatör Nüve Performansına Etkileri

EVK’2013 V. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 May 2013, vol.1, pp.22-25 Sustainable Development

Transformatör Manyetik Devre Yapısının Boşta Çalışma Akımına Etkisi

EVK’2011 IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 May 2011, vol.1, pp.88-91

Hafif Taşıtlar Kaynaklı Çevresel Etkilerin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

UTES’xx2010 VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Turkey, 1 - 05 December 2010, vol.1, pp.60-67

Comparison of the Torque Production Capacity of Short Pitched and Fully Pitched Outer Rotor Switched Reluctance Motor

COMPUMAG 2007, 16th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, Aachen, Germany, 24 - 28 June 2007, pp.1

Design and Drives Simulation of an In-wheel Switched Reluctance Motor for Electric Vehicle Applications

International Electric Machines and Drives Conference, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2007, pp.50-54 identifier identifier

Elektrik Enerjisinin Üretimi ve Tüketiminin Küresel Isınmaya Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler

TİKDEK’2007 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Turkey, 11 - 13 April 2007, vol.1, pp.296-303

Time-Domain Analysis of Transformers by Using Modified Nodal Equations

PSCE 2006 IEEE Power Systems Conference & Exposition, Georgia, United States Of America, 29 October - 01 November 2006, pp.1059-1062

Time-Domain Analysis of Circuits with Ideal Switches by Nodal Equations

PEDS 2005 IEEE The Sixth International Conference on Power Electronics & Drive Systems, Kuala-Lumpur, Malaysia, 28 November - 01 December 2005, pp.1046-1050

Anahtarlı Relüktans Motorunun Sonlu Elemanlar Analizi Destekli Dinamik Simülasyonu

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2005, vol.1, pp.308-311

Taşıt Tahriğinde Kullanılacak Bir Anahtarlı Relüktans Motor Tasarımı ve Analizi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2005, vol.1, pp.304-307

Motorlu Taşıtlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

EVK’2005 1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 May 2005, vol.1, pp.43-46

Elektrik Tahrikli Araçlar için Çekiş Kontrol Sistemi Simülasyonu

ELECO’2004 Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Kongresi, Turkey, 8 - 12 December 2004, vol.1, pp.296-300

Analysis of Harmonic Effects in Non Sinusoidal Fed Induction Motor

ACEMP’2004 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, 26 - 28 May 2004, vol.1, pp.84-88

Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar

IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Turkey, 26 - 27 September 2003, vol.1, pp.101-106

Metrics

Publication

50

Citation (WoS)

101

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

134

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals