Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Level Number Effect on Performance of a Novel Series Active Power Filter Based on Multilevel Inverter

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.13, ss.711-721, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Half-bridge Cascaded Multilevel Inverter Based Series Active Power Filter

JOURNAL OF POWER ELECTRONICS, cilt.17, ss.777-787, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Sinusoidal current injection based on line-commutated inverter for single-phase grid-connected renewable energy sources

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.4670-4681, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Current Forced Line Commutated Inverter for Single Phase Grid Connected Photovoltaic Generation Systems

Advances In Electrical And Computer Engineering, cilt.15, ss.85-92, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Two Rotor Configurations by Changing the Amount of Magnet and Reluctance Components

JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, cilt.10, ss.155-164, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design and Analysis of an Axially Laminated Reluctance Motor for Variable-Speed Applications

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.13, ss.75-80, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A modified line-commutated inverter for grid-connected photovoltaic systems with voltage-based maximum power point tracking method

19th International Symposium on Power Electronics, Ee 2017, Novi-Sad, Sırbistan Ve Karadağ, 19 - 21 October 2017, ss.1-6 identifier

A novel 7-level cascaded inverter for series active power filter

2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, Czech Republic, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.399-403 identifier identifier

Single phase series active power filter based on 15-level cascaded inverter topology

2017 4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), Ankara, Turkey, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2017, ss.37-42 identifier identifier

A New Method for Tracking the Global Maximum Power Point for Grid Connected PV System under Partially Shaded Conditions

5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA-2016, Birmingham, İngiltere, 20 - 23 Kasım 2016, ss.867-872 identifier identifier

Seri Aktif Güç Filtresi için Geliştirilen Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Evirici ve Kontrol Algoritması

6. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi (EVK’ 2015), Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, ss.44-49

Bir Fazlı Akım Zorlamalı Şebeke Komütasyonlu Evirici

Eleco 2014 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 29 November 2014, ss.268-272

Çok Seviyeli Evirici Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresi için Geliştirilen Denetim Algoritması

Elektrik – Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2014), Bursa, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2014, ss.273-278

Çok Seviyeli Evirici Tabanlı Seri Aktif Güç Filtresi için Geliştirilen Kontrol Algoritması

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK 2014), Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014, ss.176-181

A new maximum power point tracking method for PV systems under partially shaded conditions

2013 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG 2013, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 May 2013, ss.1346-1351 identifier

Parçalı Gölgelenme Durumları için Yeni Bir Maksimum Güç Noktası İzleyici Yöntemi

VII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 October 2013

Fotovoltaik Hücrenin Tek Diyot Eşdeğer Devre Parametrelerinin Çıkarılması ve MATLAB Simulink Modeli

5.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 May 2013, ss.232-236

Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Sistemlerinde Parçalı Gölgelenme Durum Analizi

4.Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 May 2011, ss.238-242