Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2011 - 2015 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

    Yardımcı Editör