Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Model Which Illustrates The Negative Impacts Of Instagram As A Virtual Community On Digital Immigrants And Digital Natives

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, ss.2202-2215, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN APPLICATION ON THE USE OF FACEBOOK BY GENERATION Z IN THE CONTEXT OF SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF VIRTUAL COMMUNICATION

IJOESS International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.9, ss.2194-2217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik Tekstil Ürünlerine Yönelik Tüketici Tutumlarının İncelenmesi

Tekstil ve Mühendis, cilt.25, ss.254-263, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, no.13098039, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşin de Ölüm Gelenekleri

Folklor/Edebiyat, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEŞİL YAKALILARIN İSTİHDAMDA DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, ss.778-787

Dijital Göçmenlerle Dijital Yerlilerin Bir Sanal Topluluktaki Davranışları Üzerine Karşılaştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 Aralık 2019

Yeşil Yakalıların İstihdamda Değerlendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, 27 - 29 Aralık 2019

Bir Sanal Organizayonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model

2. ICHUS Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019, ss.110-111

Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model

Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2019

Kartepe Halkının Bölge Turizm Değerleri Farkındalığı

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, cilt.1, ss.36-45

Kandıra İlçesi Marka Varlıklarının Tüketici Algısında Oluşan Değeri

V. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.664-679

Z Kuşağı’nın Instagram’ın Olumsuz Yönleri Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.967-980

Z Kuşağı’nın Instagram’ı Kullanma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.953-966

Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları

5th InternationalSymposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

İşletmelerin Ekolojik Yeteneklerinin Sürdürülebilir Performanslarına Olan Etkisine Alternatif Bir Bakış

Dmitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences, 26 - 29 Nisan 2018

İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilirliğe Etkisi

Dmitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences, 26 - 29 Nisan 2018

Evlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

Geleceğin Akıllı İşletmeleri Projeksiyonunda Yeni İşgücü Olarak Z Kuşağının Teknolojiye Yönelik Tutumları

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), 5 - 08 Ekim 2017, ss.58-65

Measurement of Sustainability Performance of Manufacturing Firms in Kocaeli By Their Eco-Innovation Structure

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), BARSELONA, İspanya, 27 - 29 April 2017, cilt.1, ss.178-188

İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilir Performanslarina Etkisi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 July 2017

Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaristan, 8 - 09 April 2017, ss.873

Öğretmen Adaylarında Kendine Güven Duygusunu Etkileyen Faktörlerin İncelemesi

1st International Academic Research Congress (INES), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.741-752

Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor Mu

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.112-121

Market Markalı Ürünleri Satın Alma Tercihinin Lojistik Regresyon İle İncelenmesi

XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2011

Shainin and Taguchi Methods and Their Comparison On An Application

The 1st International Symposium on Computing in Science Engineering, 3 - 05 Haziran 2010, ss.801-809

Shainin Deney Tasarımı ile Çıktı Değişkenliğinin Azaltılması ve Bir Uygulama

YAEM 2009 – Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi – XXIX. Ulusal Kongresi,Bildiriler Kitabı (CD), Türkiye, 22 - 24 Haziran 2009

Haftalık Ders Çizelgesi Hazırlamada Bulanık Hedef Programlama ile Ders Ataması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM’08), İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

İzmit Romanlarının Sosyo Ekonomik ve Aile Yapısının Kocaeli Kent Kültüründeki Yeri

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2006, cilt.1, ss.35-63

Kitap & Kitap Bölümleri

Current Debates on Social Sciences / Human Studies 3

Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, ss.518-530, 2019

Sosyal Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018

Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları, Burak ERYILMAZ,Kurtuluş ÖZLÜ,Yusuf Bahadır KESKİN,Cem YÜCETÜRK, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.469-488, 2018

Temel Matematik

Kocaeli Üniversitesi Vakfı, Kocaeli, 2015