Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

  • 1998 - 2012 Araştırma Görevlisi

    Kocaeli Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü